Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Långsiktigt kulturstöd

Bidraget avser att ge goda planeringsförutsättningar och skapa stabilitet för föreningsliv och andra kulturaktörer.

Verksamhet som omfattas av långsiktigt bidrag utgör basen för kommunens kulturliv. Bidraget ska framförallt komma riktad, offentlig verksamhet till del men bidrag kan även ges till grupper och sammanslutningar som håller specifika kulturyttringar levande genom regelbundna träffar.

Dialog och beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vilka som kommer ifråga för ett långsiktigt stöd och anger särskilda villkor för var och en i dialog med respektive kulturaktör, enligt en modell som beslutas av nämnden.

Utbetalning

Utbetalning sker enligt vad som anges i beslutet.

Uppföljning och utvärdering

Årsvis uppföljning sker genom samtal och redovisning av måluppfyllelse och ekonomi. Utvärdering och eventuell förnyelse och revidering av stödet sker vart 3:e år.

Till toppen