Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Aktivitetsstöd

Bidraget ska användas till föreningars ungdomsverksamhet och stimulera till ökade aktiviteter för deltagare i åldern 7 till 25 år.

För att erhålla aktivitetsstöd ska föreningen:

 • årligen skicka in handlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 3-6)
 • aktivt arbeta enligt en av föreningen antagen drog- och mobbingpolicy enligt riktlinjer nedan
 • vid senaste bokslut ha minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år.

För att räknas som bidragsberättigad ska sammankomsten/aktiviteten:

 • vara ledarledd
 • vara planerad
 • pågå i minst 60 minuter
 • ha minst 3 och max 30 deltagare i åldern 7-25 år utöver ledare.

Tänk också på att

 • Gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får ur bidragssynpunkt inte vara ledare för flera grupper under samma tid
 • För att räknas som deltagare måste personen i fråga vara medlem i föreningen (dock är deltagare i "prova-på"-aktiviteter i rekryteringssyfte bidragsberättigad)
 • En deltagare får endast räknas en gång per dag och förening
 • Bidrag utbetalas inte till entrébelagda tävlingar, kommersiella arrangemang, studiecirkelsammankomster eller skolaktiviteter under skoltid
 • Vid varje sammankomst ska ett närvarokort fyllas i
 • Gruppledare ska fylla minst 13 år det kalenderår aktiviteten pågår
 • Närvarokort förvaras av föreningen för eventuell kontroll i 10 år.

Ansökan

Ansökan om aktivitetsstöd ska för idrottsföreningarna ske genom IdrottOnlineklubb enligt direktiv från Smålands Idrottsförbund/Riksidrottsförbundet www.svenskidrott.se Länk till annan webbplats.. För övriga föreningar finns särskilda blanketter  Pdf, 97.3 kB. (Pdf, 97.3 kB)på www.almhult.se och ska insändas till fritidsavdelningen. Närvarokort och sammanställningsblankett ska insändas!
Ansökningsdatum för våren är 25 augusti (avseende aktiviteter 1 januari-30 juni) och för hösten 25 februari (avseende aktiviteter 1 juli-31 december).​

Till toppen