Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Stortorget

Stortorget har en viktig roll med sin placering vid stationen i hjärtat av centrum. I centrumutvecklingen ingår att Stortorget med stationsplan ska förnyas och bli mer välkomnande, trygg och attraktiv. Stortorget ska vara en mötesplats som välkomnar till Älmhult, där vi känner oss hemma och där vi vill vara.

Preliminär tidplan för Stortorget med stationsplan:

2019 – ett förslag har under våren varit uppe för beslut i KS/KF. Budget och projektering.

2019/2020 – ombyggnation av Stinsahuset, Stationshuset och stationsområdet.

Stortorgets utformning på lång sikt

Till toppen