Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kompostering av hushållsavfall

Om du vill kompostera matavfall måste du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen.

Kompostering är ett sätt att ta tillvara på näringsämnen som finns i ditt matavfall och använda det som jordförbättring i trädgården. Om du vill kompostera matavfall krävs det en anmälan till miljö- och byggförvaltningen oavsett vilken komposteringsmetod du väljer. Det är viktigt att komposten sker i en godkänd behållare som är skadedjurssäker och i normalfallet isolerad behållare.

Om du bara vill kompostera trädgårdsavfall behövs ingen anmälan. Tänk på att placera komposten så den inte stör dina grannar.

Vid frågor om ditt avfallsabonnemang och utsträckt hämtningsintervall av fyrfackskärl, kontakta SSAMs kundtjänst på e-post info@ssam.se eller telefon 0470-59 95 00.

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan i enlighet med Älmhults kommuns taxa för prövning.

Anmäla kompostering med Bokashi

Du som komposterar ditt matavfall med Bokashi behöver också anmäla det till miljö- och byggenheten, eftersom Bokashi är en komposteringsmetod. I anmälan redovisar du vilka behållare som används och hur du ska ta hand om matavfallet efter att det varit i Bokashibehållaren. Om du gräver ner det Bokashikomposterade matavfallet i odlingslådor under sommarhalvåret behöver du redovisa var odlingslådorna är placerade. Du behöver också redovisa hur matavfallet tas omhand på vintern.

Ett sätt att lösa komposteringen på vintern är att komplettera med en isolerad varmkompost. Om du inte har en varmkompost behöver du ha skadedjurssäkra behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret.

Vad går bra att kompostera?

I stort sett allt organiskt matavfall kan komposteras: matavfall, kaffefilter, tepåsar, hushållspapper. Även äggskal, kött-, fisk- och skaldjursrester.

Stora köttben bryts knappast ner i en kompost men kan läggas med ändå och sedan krossas till benmjöl som är bra växtgödsel.

Detta ska inte komposteras

Plast, glas, metall, gummi, läder, kemikalier, vedaska, kalk, innehållet i dammsugarpåsar, cigarettfimpar, delar från sjuka växter, ogräs som gått i frö (kan dock komposteras i varmkompost där många frön dör av värmen).

Kompostera trädgårdsavfall

Om du vill kompostera trädgårdsavfall behöver du inte anmäla detta. Trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera i den egna trädgården. Gräsklipp, löv, barr, blast och liknande går bra att lägga i trädgårdskomposten. Tänk på att placera komposten på ett bra ställe så att du inte stör dina grannar.

Frågor och svar om kompostering av matavfall

Varför ska jag anmäla kompost av matavfall?

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Varför kostar det att anmäla kompostering av matavfall?

Enligt fastställd taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område tas en timavgift ut för handläggning av kompostanmälan. Timavgiften är för närvarande 1008 kronor.

Vilka komposttyper för matavfall är godkända?

Kompostering av matavfall ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Du kan antingen köpa ett kärl eller behållare som uppfyller dessa krav eller tillverka en egen kompost. När du anmäler din kompost för matavfall ska du bifoga en bild eller ritning.

Vilka krav finns om jag bygger egen kompost för matavfall?

Kraven är samma som om du köper en behållare. Komposten ska vara tätförslutande och behöver i normalfallet vara isolerad för att minimera risken för skadedjur, den ska även kunna brukas året runt. För att säkerställa att komposten är skadedjurssäker bör den vara försedd med ett lock, botten och väggar och inte ha större öppningar än sex millimeter.

Till toppen