Översiktsplan

En översiktsplan är en vägledande plan för hur kommunen ska utvecklas när det gäller bland annat bostäder, trafik och naturområden.

I översiktsplanen formulerar kommunen tillsammans med invånare och andra intressenter hur vi tillsammans vill se en önskvärd och hållbar framtid för kommunen och dess orter. Samt hur vi når dit med strategier och riktlinjer.

Planen ska täcka hela kommunens yta och redovisa kommunens vilja för den framtida mark- och vattenanvändningen i stora drag samt hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut om mark- och vattenanvändningen samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplan för Älmhults kommun, antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26, § 124.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll