Norra Ringvägens verksamhetsområde och Vena bostadsområde etapp 1

Norra Ringvägen är en ny ringväg mellan väg 120 och Ljungbyvägen. Vid väg 120, väster om Norregårds kyrkogård och söder om Vena mosse, planeras även för ett område med handel, verksamheter och bostäder.

Översiktsbild över Norra Ringvägen där den kopplas ihop med väg 120 med en rondell.

Översiktsbild över Norra Ringvägen där den kopplas ihop med väg 120

Projektets vision

Nordvästra Älmhult är den stadsdel som kommer att exploateras mest enligt översiktsplanen. Ovannämnda användningar inom planområdet är nödvändiga för att den nya stadsdelen ska vara välfungerande samtidigt som det redan idag finns behov av liknande funktioner i den västra delen av Älmhult.

Norra Ringvägen ska avlasta trafik genom Älmhults centrum men också skapa förbindelserna från Paradiset, Västra Bökhult samt den nya skola och förskola som kommer att byggas i den västra delen av Älmhult.

Projektets syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och att skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, återvinningsstation, drivmedelförsäljning, besöksanläggningar (typ av samlingslokaler), lokaler för affärer, service.

Norra Ringvägen är en ny ringväg mellan väg 120 och Ljungbyvägen som är en viktig del när Älmhult växer.

För mer information se antagen detaljplan för Norra Ringvägen och Vena handel- och verksamhetsområde Länk till annan webbplats.

Tidsplan

Norra Ringvägen är färdigställd sedan 2021.
Första delen av Venas verksamhetsområde planeras att påbörjas våren 2023 med färdigställande sensommaren 2024.

Kartbild över planområdet

Översiktsbild av planområdet markerat med en röd linje

Plankarta Vena handel- och verksamhetsområde.

Illustrationen visar Vena handel- och verksamhetsområde. Områden med röda kryss visar Vena bostadsområde, etapp 1, där detaljplanen är pågående.

Vena bostadsområde etapp 1

Vad?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder, centrum, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler.

Varför?

Vi har en stor efterfrågan på bostäder som radhus, parhus och flerbostadshus. Vena bostadsområde etapp 1 är det första utbyggnadsområdet med bostadsbebyggelse inom stadsdelen Vena. Nordvästra Älmhult är den stadsdel som kommer att exploateras mest enligt översiktsplanen.

När?

Detaljplanarbetet pågår och beräknas vara klart 2023.

För mer information, se detaljplan

Karta över området Vena etapp 1

Översiktsbild av planområdet. Den röda linjen visar planområdets ungefärliga avgränsning, den blåa linjer visar planområdets gräns för detaljplan för Del av Bökhult 2:1 (N.R. förlängning) P2020/6.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?