Kattesjön

Tomter för flerbostadshus i Kattesjön, bostadsområde i södra Diö, med närheten till vattnet och naturen.

Illustration över hur området i Kattesjön kan se ut

Illustration över hur området i Kattesjön kan se ut

Projektets vision

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Älmhults kommun och det har visats intresse för att bygga flerbostadshus på fastigheter i Diö. Kommunen ser mycket positivt på att fastighetsutvecklare vill bygga bostäder även utanför tätorten. För att kunna möta efterfrågan på bostäder är en viktig aspekt att kommunen kan tillhandahålla planlagd mark där olika typer av bostäder kan uppföras.

Projektets syfte

Syftet med den projektet är att skapa ett område med mer flexibel byggrätt och därmed möjliggöra för olika typer av bostäder. Den gällande detaljplanen medger enbostadshus (villor) och förslaget till ny detaljplanen är att området ska ha möjlighet för både flerbostadshus, grupphusbebyggelse och friliggande en – och tvåbostadshus.

Förslag till ny detaljplan för del av Kattesjön hittar du här

Tidsplan

Etapp 1 blev klar 2016. Flera tomter är bebyggda/sålda, men det finns ytterligare tomter till försäljning. Markförsäljning för etapp 2 kommer ske under 2022. Är du intresserad av tomt i Kattsjön, kontakta kommunens servicecenter.

Lokal gata samt terrassering av mark för ytterligare villatomter i området har färdigställts enligt gällande detaljplan.

karta över detaqljplansområdet Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3

Planområde för Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön)

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 3 okt kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?