Hagabo och Vattenriket

Nytt bostads- och strövområde vid IKEA varuhus och Älmhults handelsområde.

Hagabo bostadsområde är ett av våra nyaste områden där villor och hyreshus har blandats. Det ligger alldeles intill IKEA varuhus och Älmhults handelsområde och ett stenkast från Haganäsparken, simhallen, sportanläggningar och gymnasiet Haganässkolan. Vattenriket kallas den del av bostadsområdet som är skog och damm och nu är tillgängligt genom grusade stigar, naturstigar och spänger (trägångar över fuktiga partier).

Bostadsområdet är färdigbyggt och invånare har flyttat in. Nu har vi gjort klart den norra delen av Vattenriket. Du kan skrolla ner och se bilder på hur det ser ut före och efter vårt arbete.

När du rör dig i naturen i Vattenriket gäller allemansrätten och mer om den kan du läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Läs om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Karta över vattenriket och planerade gångar

Planerade stigar och gångar i Vattenriket

Gläntan och Ädelsträdsrummet

I början av stigen, som leder fram till Gläntan, kommer du till Ädellövsrummet. Här har vi planterat träd och buskar och har behållt så mycket som möjligt av det naturliga markskiktet som mest består av blåbär, lingon och ljung. Ädelträden är av de svenska inhemska arterna som alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär (körsbär), lind och lönn.

Den grusade gången leder fram till området som kallas Gläntan. Där finns en storskog med riktigt gamla höga träd av gran och sälg. En mötesplats där barn kan leka och balansera på naturliga stubbar som redan finns. Här planterar vi amerikanska blåbär och i kanten av Gläntan några buskar och andra lägre träd.

Storskog vid gläntan

Storskogen vid gläntan i Vattenriket

Grusstigen kommer att jämnas till och få nytt ytskikt så att personer med rullstolar, barnvagnar och rullatorer lätt kan tas sig fram till Gläntan.

I närheten finns också en gammal grund som kommer att röjas fram så den blir synlig.

Ny lekplats på Hagabo

På Hagabo torg finns nu plats för spontanlek och sittplatser för att bekvämt kunna träffas utomhus. Vi har kopplat in belysning och planterat träd och blomrabatter med perenner (blommor som inte behöver tas upp utan blommar nästa år igen).

Nu finns det en gräsmatta från Hagabo torg och ner mot dammen som klipps regelbundet, perfekt för familjeaktiviteter. En härlig plats med utsikt över dammens vattenspegel.

Lekplatsen på Hagabo

Den nya lekplatsen vid Hagabo

LONA-bidrag för Vattenriket

Kommunen har fått bidrag från Länsstyrelsen, så kallat LONA-bidrag, för att vi ska kunna göra Vattenriket tillgängligt på ett så varligt sätt som möjligt för att växter och djur inte ska påverkas i någon större grad. Och att vi som besöker Vattenriket kan njuta av det växt- och djurliv som finns där.

Bidraget innebär att Kommunen och Länsstyrelsen delar på kostnaden som blir för att bygga och göra i ordning den del som är Vattenriket. När det är klart är det kommunen som underhåller och sköter området i egen regi.

Mer information finns på Länsstyrelsen i Kronobergs hemsida Länk till annan webbplats.

LONA-bidrag ges oftast som 50% av den verkliga kostnaden för att iordningställa ett område.

Om Hagabo

Hagabo är ett nytt bostadsområde i Älmhults östra del, intill Handelsområdet. Det ligger i kanten till en skog och en damm som tar upp vatten vid kraftiga regn.

Hagabo kommer att ha ett torg som central punkt där du har utsikt över dammen och grässtranden. Du har nära till naturmiljö som kallas Vattenriket och kommer att göras tillgängligt med en grusad stig.

Området ger 200 till 300 nya bostäder både i form av villor och lägenheter. På Hagabo kommer det även finnas ett trygghetsboende.

Lediga tomter

Det finns inga lediga tomter i Hagabo.

Byggnation av nya bostadsrätter pågår

Läs mer om Hagabo på K-Fastigheters webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 3 okt kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?