Stadsutvecklings­projekt

 • Blåsippan

  Utifrån trafikmiljön runt området Blåsippan och IKEAs utvecklingsbehov har vi tagit fram ett förslag till ny detaljplan för området.

 • Furulund

  Kommunens vision för Furulundsområdet är att skapa en hållbar, attraktiv och trygg stadsdel med en blandad bebyggelse där alla kan hitta sitt hem.

 • Solvikskajen

  Just nu pågår planer för att omvandla den gamla sågverkstomten till ett unikt bostadsområde vid sjön Möckeln i Älmhults tätort.

 • Älmhults handelsplats

  Ingka Centres vill omvandla området från en ren handelsplats till ett aktivitets- och innovationscenter.

 • Hagabo och Vattenriket

  Nytt bostads- och strövområde vid IKEA varuhus och Älmhults handelsområde.

 • Dihult

  Hela kommunen växer och vi behöver fler attraktiva bostäder utanför tätorten. Dihult ligger i norra delen av Diö samhälle med ett strövområde ner till sjön Möckeln.

 • Kattesjön

  Tomter för bostäder i Kattesjön, bostadsområde i södra Diö, med närheten till vattnet och naturen.

 • Norra Ringvägens verksamhetsområde och Vena bostadsområde etapp 1

  Norra Ringvägen är en ny ringväg mellan väg 120 och Ljungbyvägen. Vid väg 120, väster om Norregårds kyrkogård och söder om Vena mosse, planeras även för ett område med handel, verksamheter och bostäder.

 • Paradiset 3

  Nytt område med bostäder, skola och förskola i den nordvästra delen av Älmhult.

 • Södra stationsområdet

  På busstorget vid stationen planeras för ny bebyggelse med möjlighet till bostäder, kontor och centrumfunktioner.

 • Södra Möckeln

  Kommunen vill utveckla Älmhults närhet till sjön Möckeln, då området har stor potential att bli ett centralt och välbesökt friluftsområde med stigar och upplevelser.

 • Vena - en ny stadsdel

  Älmhults nya framtida stadsdel med bostäder som har närhet till service, handel, skola och rekreation.

 • Vita korset

  Plan för att utveckla området för bostäder, centrumverksamheter och vård.

 • Västra Bökhult

  Nytt naturnära bostadsområde med närhet till skola och förskola. Området byggs i två etapper.

 • Östra Möckeln vandringsled

  Sommaren 2019 startades förstudien Östra Möckeln vandringsled som utredde förutsättningarna för en längre vandringsled i området.