Markanvisningstävlingar & samverkansförfarande

Här hittar du kommande, pågående och avslutade markanvisningar.

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommun och byggherre. Den byggaktör som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken. Markanvisningsbeslut kan fattas såväl före som efter detaljplanens fastställande.

Läs mer om riktliner för mark och exploatering. Pdf, 340.4 kB.

Kommande markanvisningstävlingar

Just nu har vi inga aviserade kommande markanvisningar, men kika gärna igen längre fram.

Pågående markanvisningstävlingar

Avslutade markanvisningstävlingar

Äskya 1:27, Furulund

Älmhults kommun bjöd in byggherresamverkan, etapp 1 och 2, för att tillsammans utforma det slutliga förslaget för den del som planeras för bostadsbebyggelse.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 3 okt kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?