Köpmannen 1 och 2, Älmhults Handelsplats

Ingka Centres vill omvandla området från en ren handelsplats till ett aktivitets- och innovationscenter.

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2019 att ge ett positivt planbesked och att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheterna Köpmannen 1 och 2, Älmhult i Älmhults kommun.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Älmhults handelsområde, genom att tillåta etablering av fler typer av användning för bland annat centrum och samlingslokaler.

Var ligger planområdet?

Området ligger i östra delen av Älmhult, direkt väster om väg 23 och norr om väg 120. Området omfattar cirka 24 hektar och utgörs av fastigheterna Köpmannen 1 och 2. Fastigheten är privatägd.

Synpunkter och frågor

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Illustration över marken och placering av nya byggnader
Detaljplanen är under steget: uppdrag

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?