Välkommen till Familjecentralen!

Familjecentralen är ett samarbete mellan Region Kronobergs barnmorskemottagning, Achima Care AB:s barnhälsovård och Älmhults kommun.

På Familjecentralen ska alla mötas av en välkomnande atmosfär och miljö, där bred kompetens i samverkan ger möjlighet till en positiv utveckling för blivande föräldrar, barn och föräldrar.

Föreningen för familjecentralers främjande Länk till annan webbplats.

Öppna förskolan Kotten

Kotten är en lekfull mötesplats för både barn och vuxna. Här finns det mycket som föräldrar och barn kan göra tillsammans, bland annat spela spel, leka eller pyssla. Verksamheten är till för barn mellan 0-6 år, tillsammans med vuxen.

Du behöver alltid föranmäla dig för att besöka oss.

Läs mer om Öppna förskolan Kotten

Nya grupper/tider läggs ut vecka för vecka. Bokningen öppnar samma dag på morgonen. Om aktiviteten är fullbokad tas den bort och syns inte längre i schemat.

Anmälan till aktiviteter på Öppna förskolan Kotten (Familjecentralen) Länk till annan webbplats.

Öppenvård

På Familjecentralen finns socialförvaltningens öppenvård, den är tillgänglig för alla familjer med barn och ungdomar mellan 0-12 år.

Vi arbetar bland annat med:

  • information
  • rådgivning
  • stödsamtal
  • föräldrastödsgrupper

Är en öppen verksamhet som du kan vända dig till om du behöver vägledning och stöd i ditt föräldraskap. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler vilket innebär att du kan höra av dig utan att det dokumenteras. Personalen har, precis som alla andra yrkesgrupper som arbetar med barn och unga, anmälningsplikt.

Besöken är gratis.

Föräldratelefon

Behöver du någon att prata med om din föräldraroll, om ditt barn eller barn du står nära?

På Älmhults kommuns föräldratelefon får du möjlighet att både ställa frågor och dela tankar med en erfaren familjebehandlare för att hitta nya sätt och vägar till en bättre situation. Du kan även få hjälp med hänvisning till andra som erbjuder stöd.

Samtalen till Föräldratelefonen kan beröra både stora och små problem kring barn, oavsett ålder. Personalen har tystnadsplikt. Samtalen dokumenteras inte och du kan vara anonym.

När du ringer till föräldratelefonen får du prata med Anne Orajärvi eller Katrine Arvidsson. De har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med familjer.

Föräldratelefonens öppettider

Föräldratelefonens öppettider

Tisdagar

Klockan 12.30-14.00

Onsdagar

Klockan 16.00-17.00

Övrig tid finns röstbrevlåda där du kan lämna ett meddelande och bli uppringd inom ett dygn.

Välkommen att höra av dig på mail eller telefon.

Barnhälsovården

Barnhälsovården på Familjecentralen sköts av Achima Care AB.

Achima Care Länk till annan webbplats.

Ni träffar oss regelbundet under barnets första 6 år. Vårt mål är att ge stöd och råd i föräldraskapet.

Telefontider barnhälsovården

Telefontider barnhälsovården

Måndag-fredag

Klockan 08.00-09.00

Övrig tid kan du lämna ett meddelande i vår röstbrevlåda.

0476-65 08 80

Barnmorskemottagningen

Barnmorskemottagningen på Familjecentralen drivs av Region Kronoberg.

Från och med vecka 40 är det drop-in på barnmorske- och ungdomsmottagningen torsdagar mellan klockan 15-17.

Barnmorskemottagningen arbetar med:

  • graviditetskontroller
  • preventivmedelsrådgivning
  • cellprovskontroll

Boka tid hos en barnmorska:

0372-58 52 62

Bok tid för cellprovskontroll:

0470-58 80 27

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen är stängd tills vidare på grund av Covid-19. Men du kan boka tid via telefon:

0372-58 52 62

ABC föräldragrupp

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Värdefulla timmar

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 2–12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och av forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

Träffarna sker på digitalt via Teams eller på Familjecentralen och är kostnadsfria.

Träff 1 - Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 - Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 - Visa vägen

Hur kan vi tillämpa lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan vi hantera ilska? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 - Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Vi startar grupper allt eftersom det kommer in intresseanmälningar. Vi har även digitala grupper. Anmäl ditt intresse här:

ABC@almhult.se

Läs mer om ABC Länk till annan webbplats.

TilLiten

Mötesplats TilLiten på Familjecentralen.

Har du ett litet barn med funktionsnedsättning eller en sjukdom som leder till anpassningar i det dagliga livet?

Väntar du på diagnos till ditt barn?

Har du svårt att hitta en mötesplats där du och ditt barn känner er trygga och kan delta på lika villkor?

Här finns förståelse och kunskap för olikheter och som förälder kan du träffa andra som har en liknande vardag som din.

Kontakta oss om du har frågor:

Trygghetscirkeln

Genom Trygghetscirkelns föräldraskapsprogram får du kunskaper om barns känslomässiga behov. Vi använder bland annat praktiska verktyg, filmer och reflekterande samtal och övningar. Detta ska ge dig som förälder stöd i att kunna uppmärksamma och möta ditt barns behov på ett sätt som leder till trygghet.

Kanske har du som förälder ett barn, som ofta agerar argt och vara utåtagerande? Eller så har du kanske ett barn som inte riktigt vill eller vågar lämna din trygga famn för att gå ut och utforska världen?

Kurstillfällen

Kurstillfällen för trygghetscirkel

Startdatum

Veckodag

Tid

Start 1 februari

onsdagar

16.30-18.30

Kursen är kostnadsfri. Vi bjuder på kaffe och frukt.

Vi kommer att starta fler eftermiddags- och kvällskurser våren 2023. Datum är inte bestämt ännu men mejla oss gärna och meddela ditt intresse.

Plats

Familjecentralen Älmhult

Språk

Svenska

Anmälan

Gruppen Mammor i Sverige

Är du utlandsfödd kvinna och hemma med barn?

Kom till Familjecentralen på torsdagar klockan 9.30-12.00. Vi bjuder på fika, har sångstund med barnen och övar svenska med varandra.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?