Stödåtgärder för företag med anledning av coronavirusets effekter

Här finns information om stödåtgärder till dig som företagare i Älmhults kommun.

Under de senaste två åren har Älmhults kommun fattat beslut om en rad åtgärder för att vid sidan av de statliga stöden underlätta för det lokala näringslivet och besöksnäringen. Nu förlängs åtgärderna under hela 2022. Det har kommunfullmäktige beslutat om med anledning av det fortsatt allvarliga läget med Coronapandemin.

Stödåtgärder

Påskyndad betaltid

Kommunen påskyndar vid behov betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.

Avgiftsfri markupplåtelse för uteserveringar

Caféer och restauranger som har uteserveringar behöver inte betala avgift för markupplåtelse till Älmhults kommun för säsongen 2022. Avgiftsbefrielsen gäller till och med den 31 december 2022. Varje näringsidkare som vill använda sin uteservering behöver själv ansöka hos polisen om tillstånd för att använda offentlig plats.
Här kan du läsa mer om hur du ansöker om tillstånd på polisens webbplats:

Söka tillstånd offentlig plats Länk till annan webbplats.

Utökat säsong för uteserveringar 

Låta restaurangernas uteserveringar öppna tidigare och stänga senare på säsongen:

Riktlinjer för uteserveringar

Avgiftsfri alkoholtillsyn

Kommunens alkoholtillsyn blir avgiftsfri under hela 2022. Avgiftsbefrielsen gäller för tillståndshavare som har befintligt serveringstillstånd.

Ökade möjligheter för varuexponering utanför butik

Vi ger möjlighet att bedriva försäljning på en större yta utanför butik. De butiker som vill skylta och varuexponera utanför butik betalar heller ingen avgift till Älmhults kommun under 2022. Varje butik behöver själv ansöka hos polisen om tillstånd för att använda offentlig plats.

Avsteg från riktlinjer för varuexponering;

 • Minst 120 cm av gångbanan ska vara fri från hinder (detta räknas från cykelvägens kant och in mot trottoaren).

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om tillstånd på polisens webbplats:
Söka tillstånd offentlig plats Länk till annan webbplats.

Anstånd för fakturor

Om du som företagare begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, renhållning (sophämtning) samt tillstånd och tillsyn under 2022. Det vill säga fakturor från Älmhults kommun och renhållningsbolaget SSAM.

Läs mer om hur du begär anstånd här

Digital kompetensutvecklingsplattform

Digital kompetensutvecklingsplattform - med många kurser och utbildningar för näringslivet via Business Region Kronoberg:

Business Region Kronoberg Länk till annan webbplats.

Stöd från kommunens näringslivsutvecklare

Nyhetsbrev och näringslivsnyheter med särskilt fokus på olika möjligheter till omställning och utveckling. Särskild Corona-information för företag med samlad och lättillgänglig information.

Kommunens näringslivsutvecklare vägleder de företag som har frågor med anledning av de åtgärder som kommunen vidtar. Vi för också en fortsatt dialog med kommunens näringsliv kring hur coronapandemin påverkar företagens verksamhet.

Näringsliv och arbete Älmhults kommun

Alla verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Alla verksamheter

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 2. markerar avstånd på golvet
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 4. erbjuder digitala alternativ
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
 6. minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler
 7. anpassar öppettiderna

Arbetsplatser

Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa dessa föreskrifter och allmänna råd. Sådana åtgärder kan till exempel vara att

 1. uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det
 2. använder digitala alternativ eller skjuter upp tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang
 3. ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra, till exempel vid möten, i fikarum och i omklädningsrum
 4. ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller använda handdesinfektion

Tips på hur du kan göra

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheten

 1. sätter upp information till personal, kunder, medlemmar och besökare
 2. markerar avstånd på golvet
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 4. håller digitala möten
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit
 6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar med mera

Tillsynsvägledningen utgörs av frågor och svar och riktar sig i första hand till de kommunala tillsynsmyndigheterna men även till länsstyrelserna. Vägledningen kan även vara ett stöd för de som driver serveringsställen.

Detta gäller i Kronoberg för provtagning

Läs om aktuella riktlinjer kring provtagning på 1177s webbplats.

Läs mer på 1177.se/kronoberg Länk till annan webbplats.

Viktiga länkar för dig som företagare

För att underlätta din informationsinhämtning som företagare har vi samlat några viktiga länkar där du kan hålla dig kontinuerligt uppdaterad:

Myndighetsinformation - Här hittar du som företagare samlad och viktig information från myndigheter

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat information från myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.
Läs mer på verksamt.se Länk till annan webbplats.

Regeringen

Regeringen har samlat information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.regeringen.se/foretag Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Krisinformation.se

Samlad krisinformation från svenska myndigheter.
Ta del av samlad krisinformation Länk till annan webbplats.

Skatteverket

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen.
Information och blankett för ansökan Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket

Tillväxtverket hanterar ansökan om Korttidspermittering och har information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid -19-utbrottet.
Läs Tillväxtverkets information Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket

Frågor och svar för de som arbetar med livsmedel Länk till annan webbplats.

Finansiering för dig som är företagare

Almi

Almi erbjuder affärsutveckling och finansiering till företag som vill växa och utvecklas.
Läs mer på almi.se/kronoberg Länk till annan webbplats.

Finansieringsöversikt Kronoberg
Bidrag, lån och ägarkapital i Kronoberg.
Läs mer om bidrag, lån och övrig finansiering på almi.se Länk till annan webbplats.

Övrig information för dig som är företagare

Arbetsrättsliga frågor

Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.
Se Svenskt näringslivs lista:
Medlemsorganisationer Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan

Försäkringskassan har information om smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.
Här hittar du vad som gäller hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna Corona medför för svenska företagare.
Det här gör Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats.

Företagarna

Företagarna har sammanställt flera olika filmer.
Se filmerna på foretagarna.se/foretagarna-play Länk till annan webbplats.

Besöksnäringen – Visita medlemskap

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen.

Visita Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 4 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?