Valet 2022

I år är det val till riksdag, regionfullmäktige, och kommunfullmäktige. Valdagen är söndagen 11 september 2022. Förtidsröstningen öppnar den 24 augusti.

Om allmänna val till riksdag, region och kommun

Sverige har allmänna val var fjärde år till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Du som är över 18 år, svensk medborgare och folkbokförd i Älmhults kommun kan då rösta i de tre valen:

 • Älmhults kommunfullmäktige
 • Regionfullmäktige i Kronoberg
 • Riksdagen

På Valmyndighetens webbplats finns ytterligare information om bland annat hur de tre olika valen går till, valsystemet och resultat från både detta och tidigare val. Du hittar även mer information om regionfullmäktigevalet samt valet till riksdagen där.

Valmyndigheten - valåret 2022 Länk till annan webbplats.

Valet till kommunfullmäktige

För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Till kommunfullmäktige gäller även att du:

 • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • är medborgare i något annat land än något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge men har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen. Samt är folkbokförd i kommunen.

Att rösta i valet till kommunfullmäktige innebär att du röstar på det parti du tycker ska sitta i det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige består i Älmhults kommun av 41 folkvalda representanter. Dessa beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, om budget och skattesats och om vilka nämnder som ska finnas. Dessutom väljer kommunfullmäktige ledamöter och ersättare till nämnderna, samt de revisorer som ska granska kommunens verksamhet.

Valet till kommunfullmäktige påverkar alltså även vilka personer som blir ledamöter i nämnderna. Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö eller kultur. De ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattats i fullmäktige.

Olika sätt att rösta på

Det finns olika sätt att rösta; förtidsrösta, rösta på valdagen, rösta med bud, rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare. Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta i förtid från utlandet.

Röstkort

Alla som får rösta i valen får ett röstkort hemskickat med Postnord. På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen den 11 september. På röstkortet framgår det även var närmaste ställen att förtidsrösta på finns.

Om du inte har möjlighet att rösta på valdagen kan du istället förtidsrösta. Du måste då ha ditt röstkort och en giltig legitimation för att kunna förtidsrösta, så glöm inte att ta med det.

Det är Valmyndigheten som skickar ut röstkorten och alla ska ha fått sitt senast 24 augusti. Om du inte har fått ditt röstkort med Postnord senast 24 augusti, eller om du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Kontakta då kommunen.

Rösta på valdagen

På valdagen den 11 september kan du från 08.00 till 20.00 rösta i din vallokal. Vilken vallokal du ska gå till står på ditt röstkort. Du kan bara rösta i den vallokalen. Du kan rösta i din vallokal även om du inte har ditt röstkort, men du måste alltid ha med dig en giltig legitimation.

När du kommer till din vallokal finns det valsedelställ med partiernas valsedlar och blanka valsedlar. Valsedlarna kommer att vara avskärmade så att väljarna kan ta valsedlarna utan insyn. Du tar de valsedlar du vill och går sedan bakom en valskärm. Där gör du i ordning din röst genom att stoppa ner valsedlarna i kuvert som du fått av en röstmottagare, efter att du tagit dina valsedlar. Du ska ha ett kuvert för varje val du har rösträtt till. Du kan välja mellan att ta en förtryckt eller en blank valsedel och skriva det partiet du vill rösta på. Skriv i så fall noggrant.

När du gjort i ordning dina röster bakom valskärmen går du dit röstmottagarna sitter med valurnan och lämnar fram dina kuvert och din legitimation. Har du med ditt röstkort kan du även visa det nu. Kuverten, din legitimation och din rösträtt kontrolleras och det prickas av i röstlängden att du har röstat. Röstmottagarna lägger sen ner dina röster i valurnan för aktuellt val och sen är din röstning färdig.

Förtidsrösta

Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige. Din röst kommer sen att skickas till din hemkommun och komma till din vallokal på valdagen och räknas tillsammans med de andra rösterna i det distrikt du tillhör. Ditt röstkort kommer skiljas från dina valkuvert innan de stoppas i valurnan så ingen kommer veta vad du röstar på. Älmhults kommun anordnar förtidsröstning på ett antal platser i kommunen under perioden 24 augusti till 11 september.

Du måste ha ditt röstkort och en giltig legitimation för att kunna förtidsrösta så glöm inte att ta med det. Om du inte har fått ditt röstkort med Postnord senast 24 augusti eller tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Kontakta då kommunen.

Röstningsförfarandet är i stort sett samma för väljaren vid förtidsröstning som i en vallokal på valdagen. Se avsnitt om att rösta på valdagen.

Rösta med bud

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får lämna sina valsedlar där genom bud. Dessutom får följande väljare budrösta:

 • väljare som betjänas av Postnords lantbrevbärare
 • väljare som är intagna i häkte,
 • väljare som är intagna i kriminalvårdsanstalt och av säkerhetsskäl inte kan rösta i samma röstningslokal som andra intagna på anstalten.

För att rösta med bud krävs särskilt material. Om du behöver material för budröstning eller vill veta mer om hur budröstning går till kan du höra av dig till kommunen. Du kan även besöka Valmyndighetens webbplats för mer information om hjälp vid röstning.

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe har rätt att få hjälp av ambulerande röstmottagare från kommunen. Om du inte har någon som kan vara bud eller inte vill att någon anhörig ska vara ditt bud, kan du istället kontakta kommunen som då kan skicka två röstmottagare hem till dig och du kan lämna rösten till dem. Det är samma förfarande som att rösta i en förtidsröstningslokal. Röstmottagarna har även laglig rätt att hjälpa dig göra i ordning din röst, något ett bud inte får göra. Röstmottagarna har tystnadsplikt.

Om du behöver en ambulerande röstmottagare kontakta kommunen så kommer vi överens om en tid vi kan komma hem till dig. Kontakta kommunen i god tid innan den dag du vill rösta. Kommunen kan komma hem till dig vardagar mellan 24 augusti och 9 september. Vi erbjuder även tjänsten på valdagen 11 september.

Rösträkningen

Efter vallokalerna stänger den 11 september klockan 20.00 räknas alla röster i respektive vallokal. Detta kallas den preliminära rösträkningen eftersom alla röster senare kommer räknas en gång till hos länsstyrelsen. Rösträkningen i vallokalerna är öppen för allmänheten att observera. När röstmottagarna räknat rösterna ringer de in resultatet till länsstyrelsen. Det är detta resultat du kan följa via media på kvällen. Du kan också själv följa valresultatet på Valmyndighetens webbplats. Dagen efter valet överlämnar kommunen sen alla mottagna röster till länsstyrelsen.

På onsdagen och ibland torsdagen efter valet räknar kommunen även de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen eller lämnades i en förtidsröstningslokal på valdagen.

Även dessa röster överlämnas sen till länsstyrelsen och därefter har kommunen fullgjort sitt uppdrag. Länsstyrelsen räknar sen alla röster igen och fastställer valresultatet. Länsstyrelsen räknar även personrösterna, vilket inte har gjorts av kommunen på valnatten.

Efter valet

Platserna (mandaten) i kommunfullmäktige fördelas efter resultatet i kommunvalet. Om ett parti får tio procent av rösterna i valet får de alltså ungefär tio procent av platserna i kommunfullmäktige. Efter valet försöker de partier som fått platser i fullmäktige att hitta en politisk majoritet. Det betyder att den politiska majoriteten som ska bildas behöver ha över 50 procent av platserna i kommunfullmäktige. Det går även att styra en kommun med en politisk minoritet. Det innebär att man måste söka stöd hos partier utanför den styrande gruppen i olika frågor för att få igenom dem i kommunfullmäktige.

Efter valet väljer fullmäktige sin kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser. Fördelningen av platser i styrelser och nämnder följer i stora drag valresultatet men är ofta en förhandlingsfråga mellan partierna. Kan man inte enas om fördelningen av platserna så fördelas platserna proportionellt efter valresultatet. Kommunfullmäktige väljer både ordinarie ledamöter och ersättare.

För att sitta i kommunstyrelsen eller andra nämnder krävs att en person är över 18 år och är folkbokförd i kommunen. Men det krävs inte att man kandiderat till valet av fullmäktige.

Vallokaler

I Älmhults kommun kommer det finnas 10 vallokaler som är öppna mellan klockan 8.00-20.00, valdagen den 11 september. Det kan uppstå köer vid vallokalerna så om det är möjligt, undvik att gå till vallokalen mellan klockan 11.00-15.00, då det förväntas vara som mest folk som går och röstar.

Vilken vallokal du ska gå och rösta i framgår på röstkortet som du fått skickat hem till dig. Du kan inte rösta i en annan vallokal än den som står angiven på röstkortet.

Se information och adress till vallokalerna i Älmhults kommun på val.se Länk till annan webbplats.

Här kan du förtidsrösta

Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige. Din röst kommer sedan att skickas till din hemkommun, komma till din vallokal på valdagen och räknas tillsammans med de andra rösterna i det distrikt du tillhör. Detta gäller dock inte om du förtidsröstar på valdagen. Då kommer din röst i stället att räknas den 14 september. Ditt röstkort kommer skiljas från dina valkuvert innan de stoppas i valurnan, så ingen kommer veta vad du röstar på. Älmhults kommun anordnar förtidsröstning på ett antal platser i kommunen under perioden 24 augusti till 11 september.

Du måste ha ditt röstkort och en giltig legitimation för att kunna förtidsrösta så glöm inte att ta med det. Om du inte har fått ditt röstkort med Postnord senast 24 augusti eller tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Kontakta då Älmhults kommun. I röstningslokalen finns valkuvert och valsedlar.

Du kan klicka på tabellrubrikerna nedan för att sortera på plats eller tid istället för datum.

Här kan du förtidsrösta i Älmhults kommun
DatumPlatsTid
2022-08-24Kommunhuset11.00-14.00
2022-08-25

Kommunhuset

11.00-14.00

2022-08-25

Pjätteryds bibliotek

15.00-18.00

2022-08-26Kommunhuset11.00-14.00
2022-08-27Kommunhuset11.00-14.00
2022-08-28Kommunhuset11.00-14.00
2022-08-29

Kommunhuset

09.00-15.00

2022-08-29

Älmhults bibliotek

15.00-19.00

2022-08-29

Häradsbäcks bibliotek

16.00-18.00

2022-08-30

Kommunhuset

09.00-15.00

2022-08-30

Älmhults bibliotek

15.00-19.00

2022-08-31

Kommunhuset

09.00-15.00

2022-08-31

Älmhults bibliotek

15.00-19.00

2022-08-31

Virestads bibliotek

14­­.00-16.00

2022-09-01

Kommunhuset

09.00-15.00

2022-09-01

Älmhults bibliotek

11.00-14.00

2022-09-01

Eneryda bibliotek

16.00-18.00

2022-09-02

Kommunhuset

09.00-15.00

2022-09-02

Älmhults bibliotek

11.00-14.00

2022-09-03Älmhults bibliotek10.00-14.00
2022-09-04Kommunhuset12.00-15.00
2022-09-05

Kommunhuset

09.00-16.00

2022-09-05

Älmhults bibliotek

12.00-19.00

2022-09-06

Kommunhuset

09.00-16.00

2022-09-06

Älmhults bibliotek

12.00-19.00

2022-09-06

Hallaryds bibliotek

16.00-18.00

2022-09-06

Diö bibliotek

16.00-18.00

2022-09-07

Kommunhuset

09.00-16.00

2022-09-07

Älmhults bibliotek

12.00-19.00

2022-09-08

Kommunhuset

09.00-16.00

2022-09-08

Älmhults bibliotek

12.00-19.00

2022-09-08

Pjätteryds bibliotek

15.00-18.00

2022-09-08

Liatorps bibliotek

16.00-18.00

2022-09-09

Kommunhuset

09.00-16.00

2022-09-09

Älmhults bibliotek

11.00-18.00

2022-09-10Älmhults bibliotek10.00-14.00
2022-09-11Kommunhuset08.00-20.00

Dessa partier ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Älmhults kommun

Partier måste anmäla sitt deltagande i valet senast den 12 augusti 2022.

Se anmälda partier på val.se Länk till annan webbplats.

Information till politiska partier

Här hittar du som representerar ett politiskt parti information kring ordning för valsedlar och regler vid röstmottagningsställen.

Bestämmelser för ordning och påfyllning av valsedlar i valsedelställen

Valnämnden har beslutat om hur valsedlar ska hanteras, ordnas och fyllas på i valsedelställen på samtliga röstmottagningsställen i Älmhults kommun.

Valnämnden är, förutom blanka valsedlar, skyldiga att förse alla röstmottagningsställen med partivalsedlar (utan kandidatnamn) för följande partier:

För riksdagsvalet

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Miljöpartiet de Gröna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

För valet till kommunfullmäktige

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Miljöpartiet de Gröna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

För valet till regionfullmäktige

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Miljöpartiet de Gröna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Generella regler

Även andra partier än de som nämns ovan och som har anmält deltagande i ett val (sista anmälningsdag är 12 augusti) har rätt att lämna sina valsedlar till röstmottagningsställena och få dem utplacerade på samma villkor som övriga partier. Inlämning av valsedlar till vallokaler kan ske på valdagen den 11 september, från kl 07.15.

Valnämnden erbjuder partierna möjligheten att i förväg lämna in namnvalsedlar för distribution till samtliga röstningslokaler. De namnvalsedlar som lämnas in före klockan 15.30 (måndag–fredag) före eller under förtidsröstningsperioden kommer att fördelas till samtliga röstningslokaler inför respektive lokals nästföljande dags öppethållande. Namnvalsedlar som lämnas till valkansliet på ovan beskrivna sätt ska kvitteras av valkansliets personal vid inlämnande.

Valnämnden garanterar genom åtagandet om distribution av namnvalsedlarna att valsedlarna hanteras ansvarsfullt. Det går dock inte att garantera att de inte tar slut. Valnämnden eller röstmottagarna är inte skyldiga att på eget initiativ meddela partierna om inlämnade namnvalsedlar tar slut.

Det är viktigt att partierna är medvetna om att valnämnden inte ansvarar för om de valsedlar vi inte av lag är skyldiga att förse röstmottagningsställena med tar slut. Valnämnden har med andra ord ingen skyldighet att informera partierna eller på något annat sätt tillse att påfyllning till röstmottagningsställena sker. Partierna får således lämna så många valsedlar av detta slag att de inte tar slut eller själva regelbundet kontrollera hur många som finns kvar på röstmottagningsställena.

Ordningen i valsedelställen

För varje plats (station) med valsedlar på ett röstmottagningsställe gäller följande:

 • Valsedlarna placeras i valsedelsställen i bokstavsordning utifrån partinamnet på valsedeln. Bokstavsordningen gäller samtliga partier. Valsedlarna ska ställas i ordningen riksdagsval, kommunalval och regionval.
 • Valsedlar för varje typ av val ska alltid ställas i en egen rad. Partivalsedlar (valsedlar med endast partinamn) och namnvalsedlar placeras i separata valsedelsställ.
 • Det parti vars valsedlar kommer först i bokstavsordningen sätts i valsedelsställets vänstra fack. Därefter fylls den mittersta raden innan den högra påbörjas. Flera valsedelsställ som står intill varandra räknas som ett ställ.
 • Blanka valsedlar placeras på bordet intill valsedelsstället för partivalsedlarna om de inte får plats i valsedelstället för partivalsedlar.
 • Om nya partier lämnar valsedlar under pågående röstning ska valsedlarna om möjligt flyttas om så att de nya partiernas valsedlar inordnas i bokstavsordningen.
 • Om fler partier lämnar in valsedlar än vad det finns tillgängliga fack i valsedelsställen ska valsedlar för de partier som sist lämnar in sina valsedlar placeras på bord så nära valsedelsställen som möjligt, i bokstavsordning.

Gränser för propaganda vid röstmottagningsställen

De partier som kommer ha aktivitet i Älmhults kommun i samband med valet måste följa de lagar och regler som finns kring politisk propaganda vid våra vallokaler och röstningslokaler. Vallagen 8 kap. 3 § föreskriver att på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Valnämnden vill därför be samtliga partier att politisk aktivitet i anslutning till våra röstmottagningsställen utförs med omdöme och med respekt för väljarens rätt att inte utsättas för påverkan eller hinder när hen är på väg för att rösta.

Vanliga frågor

Hur får jag mina valsedlar?

Valsedlar finns i alla röstningslokaler och vallokaler. Valnämnden kommer, förutom blanka valsedlar, lägga ut partivalsedlar vi av lag är skyldiga förse alla röstmottagningsställen med. I Älmhults kommun kommer det innebära följande partier: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Miljöpartiet de Gröna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

I övrigt lämnar många partier även valsedlar med kandidatnamn till röstningslokalerna och vallokalerna och de kommer också att finnas tillgängliga i valsedelställen. Dessutom delar många partier ut valsedlar i samband med sina valkampanjer. Du kan även använda en blank valsedel och skriva det parti du röstar på.

När kommer röstkortet?

Valmyndigheten skickar ut röstkorten och senast den 24 augusti ska alla ha fått sitt röstkort.

Jag har tappat bort mitt röstkort eller inte fått det, vad gör jag?

Om du inte fått eller tappat bort ditt röstkort kan du kontakta kommunen och få ett nytt utskrivet.

Var kan jag förtidsrösta? Kan jag posta eller måste jag besöka en vallokal?

Du kan inte posta en röst utan du måste besöka en röstningslokal för att förtidsrösta. Undantag gäller för den som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en röstningslokal. Då kan man rösta genom bud eller via ambulerande röstmottagare. Kontakta kommunen för mer information om detta.

Ett annat undantag är om du befinner dig utomlands, då kan du brevrösta.

Om du inte kan rösta på valdagen kan du förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige.

Måste jag rösta i anvisad vallokal eller kan jag besöka en annan?

Du måste rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Det är i den lokalen du finns upptagen i röstlängden. Går du till en annan vallokal kommer du inte få rösta där.

Men du kan rösta i förtidsröstningslokal i hela landet från den 24 augusti och hela valdagen den 11 september.

Får jag rösta om jag inte är svensk medborgare?

Om du inte är svensk medborgare får du inte rösta i riksdagsvalet. Du kan däremot ha rösträtt i valet till kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Din rösträtt framgår av röstkortet du får hem i brevlådan.

Mer information om rösträtt finns på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Jag är utlandssvensk – får jag rösta och hur gör jag?

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige. För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige. Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Jag har förtidsröstat och har ångrat mig. Kan jag rösta igen?

Du kan inte förtidsrösta flera gånger för då kommer alla dina förtidsröster att vara ogiltiga och kommer inte att räknas. Om du förtidsröstat men ångrat dig kan du istället ångerrösta på valdagen. Det innebär att du går till din vallokal och röstar som vanligt. Om din förtidsröst har hunnit prickas av i röstlängden när du kommer för att rösta får du tillbaka den. Om förtidsrösten inte hunnit komma till vallokalen när du vill ångerrösta, så kommer den räknas som en ogiltig röst och istället räknas den rösten du lagt i vallokalen.

Vilka har rösträtt till kommun och regionfullmäktige?

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

 • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/regionen.
 • Medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen.
 • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Hur gör jag om jag inte är hemma på valdagen?

Om du inte är hemma på valdagen kan du förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige under perioden 24 augusti till 11 september. Information om förtidsröstningslokaler och öppettider finns på respektive kommuns webbplats och på Valmyndighetens webbplats.

Befinner du dig utomlands kan du brevrösta eller rösta på en svensk ambassad eller konsulat där du befinner dig.

Rösta utomlands Länk till annan webbplats.

Min anhörige är sjuk och kan inte ta sig till vallokalen, hur gör hen?

Personer som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till vallokalen kan rösta genom bud eller begära en ambulerande röstmottagare från kommunen. Kontakta kommunen för mer information om detta.

Om jag bor långt ifrån en vallokal och har svårt att ta mig till min vallokal, finns det alternativ?

Om du bor på landsbygden och har långt till din vallokal kommer det finnas möjlighet att förtidsrösta på flera platser i kommunen. Se var du kan förtidsrösta på kommunens hemsida.

I röstningslokaler måste du ha med dig både röstkort och legitimation för att få rösta.

Om jag blir sjuk och inte kan gå och rösta, vad gör jag då?

Om du på grund av sjukdom inte kan ta dig till vallokalen kan du rösta genom bud eller så kan kommunen skicka ambulerande röstmottagare till ditt hem. Kommunen kan komma hem till dig vardagar mellan 24 augusti och 9 september. Vi erbjuder även tjänsten på valdagen 11 september. Bokning sker från och med den 18 augusti. Kontakta kommunen för mer information.

Jag är student och har praktik utomlands då, hur/var röstar jag?

Antingen kan du brevrösta eller rösta på en svensk ambassad eller konsulat om ett sådant finns där du befinner dig. Tänk på att en brevröst tidigast får göras i ordning den 28 juli för att vara giltig.

Kommer jag få information om vilken vallokal jag ska gå till?

Ja, det kommer stå på ditt röstkort du får hem i brevlådan.

Vilka regler krävs för att få vara bud och vem kan nyttja bud?

Den som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till ett röstmottagningsställe har rätt att rösta med bud.

Följande personer får vara bud åt väljaren:

 • Väljarens make eller sambo och väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.
 • De som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter.
 • Lantbrevbärare anställda av Postnord.
 • Anställda vid ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt.

Ett bud ska ha fyllt 18 år. Tänk på att en budröst får göras i ordning tidigast 24 dagar före valdagen.

Vad innebär att kryssa/personrösta?

Om du vill stödja en speciell kandidat i ett parti så kan du markera den personen med ett kryss på en namnvalsedel.

De kandidater som får minst 5 procent av rösterna för ett parti i en valkrets kan flyttas upp i listan. Den av dessa av dessa kandidater som fått flest personröster flyttas upp som första namn på listan. Övriga kandidater som uppnått 5 procent flyttas också upp i listan efter antal röster. I val till kommun och region krävs att kandidaten får 50 respektive 100 röster utöver procentspärren.

Hur många röster måste en person ha för att bli inkryssad i kommunfullmäktige?

För det första måste kandidatens parti få minst ett mandat i kommunfullmäktige. Dessutom krävs att kandidaten får minst 5 procent av partiets röster i valkretsen, dock minst 50 röster totalt. Har flera kandidater uppnått detta så är det den kandidat med flest röster som får partiets första plats i kommunfullmäktige.

När vet jag resultatet för valet i Älmhults kommun?

Sent på kvällen valdagen den 11 september brukar ett första preliminärt valresultat för kommunfullmäktige kunna presenteras.

När vet jag vilka som kommer styra i Älmhults kommun de kommande fyra åren?

Det beror på valresultatet. Om det är ett tydligt valresultat för ett visst block kan ett besked komma ganska snabbt efter valdagen. Är det en otydlig majoritet kan det dröja några veckor.

Hur jobbar Älmhults kommun för att valet ska bli korrekt genomfört?

Det svenska valsystemet är transparant, decentraliserat och manuellt. Det innebär att det är mycket svårt att manipulera valresultatet. I Älmhults kommun arbetar tjänstepersoner med att planera och organisera höstens val. Till vår hjälp har vi cirka 120 frivilliga röstmottagare som kommer jobba i våra 10 vallokaler på valdagen. Dessa röstmottagare genomgår obligatoriska utbildningar och flera har många års erfarenhet att jobba i vallokal. Valmyndigheten ger kommunerna instruktioner om hur valet ska genomföras så att det sker på samma sätt i hela landet.

Vilka jobbar i vallokalen?

I vallokalen jobbar oftast 4 röstmottagare åt gången beroende på distriktets storlek. Röstmottagarna är vanliga människor från alla delar av samhället. Ett grundkrav för att arbeta med val i Älmhults kommun är att röstmottagaren fyllt 18 år senast valdagen, talar och kan läsa svenska, kan räkna, har rösträtt och inte finns med som kandidat på någon av partiernas valsedlar. Alla röstmottagare genomgår obligatorisk utbildning.

Hur vet jag att det jag röstar på är och förblir hemligt?

När du röstar i vallokal på valdagen prickas det av i röstlängden att du röstat men inte på vilket parti. Dina valkuvert läggs sen ner i valurnan tillsammans med alla andras röster. Det blir därmed omöjligt att veta vem som har röstat på vad när valkuverten sen öppnas vid rösträkningen, vilket är syftet med tillvägagångssättet.

Om du förtidsröstar så läggs dina valkuvert i ett fönsterkuvert tillsammans med ditt röstkort. Det är för att förtidsrösten ska kunna skickas till rätt vallokal där rösterna ska räknas på valdagen. Dessutom måste man kunna identifiera väljarens förtidsröst om hen ångerröstar på valdagen så man vet vilken förtidsröst man ska ta bort. Det är dock förbjudet enligt lag att öppna en förtidsröst och titta i valkuverten. Inga obehöriga har heller tillgång till förtidsrösterna före valdagen.

I vallokalen avidentifieras alla förtidsröster innan rösträkningen genom att valkuverten tas ut ur fönsterkuvertet och läggs i valurnan tillsammans med alla andra röster som mottagits under valdagen.

Vad händer efter röstningen?

Efter vallokalerna stänger den 11 september klockan 20.00 räknas alla röster i respektive vallokal. Detta kallas den preliminära rösträkningen eftersom alla röster senare kommer räknas en gång till hos länsstyrelsen. Rösträkningen i vallokalerna är öppen för allmänheten att observera. När röstmottagarna räknat rösterna ringer de in resultatet till länsstyrelsen. Det är detta resultat du kan se på exempelvis TV på kvällen. Dagen efter valet överlämnar kommunen sen alla mottagna röster till länsstyrelsen.

På onsdagen efter valet räknar kommunen även de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen eller lämnades i en förtidsröstningslokal på valdagen.

Även dessa röster överlämnas sen till länsstyrelsen och därefter har kommunen fullgjort sitt uppdrag. Länsstyrelsen räknar sen alla röster igen och fastställer valresultatet. Länsstyrelsen räknar även personrösterna vilket inte kommunen gjort under valnatten.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?