Artikeln publicerades 14 november 2022

Tyck till om ditt barns fritidshem i årets trivselenkät!

Älmhults kommun genomför just nu en enkätundersökning som handlar om vad du som vårdnadshavare tycker om ditt barns fritidshem. Besvara enkäten senast fredag den 25 november.

Det är viktigt för oss att veta vad du tycker om våra fritidshem för att vi skall kunna göra förbättringar.

Du som vårdnadshavare svarar en gång per barn. Det betyder att om du har flera barn i fritidshem får du svara på enkäten lika många gånger som antal barn. Dina svar är givetvis anonyma.

Resultatet av enkätundersökningen och förslag på åtgärder sammanställer vi och presenterar under året. Enkäten finns tillgänglig på svenska, engelska och arabiska.

Här fyller du i enkäten

Trivselenkät fritidshem 2022 Länk till annan webbplats.

Ett stort tack för din medverkan!