Artikeln publicerades 28 september 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Tillsammans med företagen fortsätter vi arbetet mot ett bättre företagsklimat

Flygfoto över älmhults tätort på kvällen

Idag, 28 september, släpptes Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuners företagsklimat. Rankingen baseras främst på de betyg som företagarna har satt på sin hemkommuns företagsklimat.

Älmhults kommun ligger idag på plats 261 av 290 kommuner i rankingen. Betygen innefattar bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen och tillgången på medarbetare med relevant kompetens. I Älmhults kommun är det 103 företag som har varit med och satt betyg. Rankingen visar att kommunen fortsatt behöver jobba med företagsklimatet.

Långsiktigt arbete

Enkäten som är underlag för rankingen gjordes i början av året. Många av de åtgärder och insatser som har gjorts under 2022 återspeglas därför inte i resultatet. Tillsammans med näringslivet ska kommunen fortsätta den påbörjade resan mot ett bättre företagsklimat. Vi arbetar långsiktigt och har i en gemensam arbetsgrupp med näringslivet diskuterat olika aktiviteter som ska göras framåt.

– Jag är såklart inte nöjd med resultatet. Flera aktiviteter för ett bättre företagsklimat är redan i gång men det finns fler områden som vi behöver ta tag i. Jag tycker vi har goda förutsättningar för att lyckas och upplever att vi har en god dialog med näringslivet. Det är bara tillsammans vi kan skapa ett bättre företagsklimat i Älmhults kommun, säger Anita B Svensson, näringslivssamordnare i Älmhults kommun.

Om Svenskt Näringslivs ranking

Varje år mäter Svenska Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Du kan läsa mer på Svenskt Näringslivs hemsida foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.