Artikeln publicerades 15 mars 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Digital workshop om friluftsliv den 5 april

Skogsstig mellan björkar och tallar.

Den 5 april bjuder vi in föreningar och besöksnäring som har kopplingar till friluftsliv till en digital workshop. Där ska vi prata om hur vi skapar fler möjligheter för ett attraktivt friluftsliv i Älmhults kommun.

Vi kommer exempelvis att diskutera hur vi kan utveckla våra stigsystem, hur vi får ut fler i naturen och hur vi kan samarbeta på ett bättre sätt.

Har du idéer om hur vi kan utveckla friluftslivet?

Alla Älmhultsbor som har idéer och tankar är välkomna att gå in och tycka till på vår gemensamma anslagstavla. Hur vi kan skapa fler möjligheter för rekreation, utveckla stigsystem, få fler ut i naturen eller något annat du tänkt på.

Tyck till på vår gemensamma anslagstavla Länk till annan webbplats.

Friluftsliv är med i den övergripande planeringen

Att vara ute i naturen är bra både för den fysiska och psykiska hälsan. Vi har ett helhetstänk och genom att ta med friluftsliv i den övergripande planering främjar vi välmående och lägger grunden till ett hållbart samhälle.

– Ett variationsrikt friluftsliv är en stark konkurrensfördel som allt fler tänker på när de väljer var de ska bo eller arbeta, säger Paul Robertsson utvecklingschef.

Workshopen är en del i kommunens övergripande planering. I arbetet med den kommande översiktsplanen och grönplanen kommer friluftslivet få en större plats genom att vi definiera strategier och insatser för rekreation och natur. Målet är att utveckla och skapa förutsättningar för ett bra friluftsliv i Älmhults kommun. Utgångspunkten är de nationella målen för friluftsliv.

De nationella målen för friluftsliv Länk till annan webbplats.