Nyheter

Läs alla nyheter som finns publicerade på almhult.se. Filtrera utifrån kategori om så önskas.

 1. Stadsutveckling och planering 29 november 2022

  Idag har kommunstyrelsen tagit beslut om att föreslå kommunfullmäktige att tillföra ytterligare medel till byggnation av Linneskolan etapp 1. Under hösten 2021 konstateras att ett omtag avseende bygglovet för etapp 1 måste ske, detta med hänsyn till

 2. Stadsutveckling och planering 23 november 2022

  Med verksamheter som barnavårdshus och konfektionsfabrik bakom sig har byggnaden Hvita korset en lång och spännande historia. En historia som Älmhults kommun valt att bevara i film. Efter utredningar framkom att Hvita korset byggnaden är i så dåligt

 3. Stadsutveckling och planering 11 oktober 2022

  Här kommer de vinnande byggaktörerna bygga på fastigheterna Lasern 1 och Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 i etapp 2. (Foto: Älmhults kommun) Sju tävlingsbidrag av hög kvalité deltog i Älmhult kommuns första markanvisningstävling. Av de sju

 4. Stadsutveckling och planering 16 augusti 2022

  Kommunen arbetar för fullt med att göra en ny vandringsled vid östra Möckeln. Vandringsleden kommer att knyta ihop naturreservaten kring Möckelsnäs och Höö med Linnés Råshult. En vandringsled med många värden Vandringsleden, som blir tre till fyra

 5. Stadsutveckling och planering 25 juli 2022

  I februari meddelade Länsstyrelsen att en utredning kring byggnadsminnesförklaring ska göras innan rivning av byggnaden tillåts. I fredags meddelade Länsstyrelsen att de avslår frågan och att de inte sätter sig emot att Hvita korset rivs. – Nu har vi

 6. Stadsutveckling och planering 13 juni 2022

  Nu är det färdigt vilka som blir de fyra första byggherrarna som kommer att bygga bostäder i området. Furulund är ett av Älmhults nya bostadsområden med flera hundra bostäder och en ny förskola. Furulund är för dig som vill bo i ett grönt område nära

 7. Stadsutveckling och planering 2 juni 2022

  Vi har tagit fram en årlig rapport över vårt hållbarhetsarbete. I rapporten presenterar vi några exempel på de utmaningar vi står inför och vilka hållbarhetsfrämjande insatser som vi genomförde under 2021. Läs om Älmhults kommuns hållbarhetsrapport

 8. Stadsutveckling och planering 26 maj 2022

  Tävlingen är avslutad! På länken nedan hittar du information om vilka som vann och motiveringar. Vinnare i markanvisnings­­tävling för Västra Bökhult: Lasern 1, Libellen 2, Stativet 2 och Teodoliten 1 Älmhults kommun bjuder in till

 9. Stadsutveckling och planering 18 maj 2022

  Beslut om samråd för det nya området Solvikskajen har fattats av kommunstyrelsen. Detaljplanen möjliggör blandad bebyggelse med huvudsakligen bostäder i attraktivt västläge vid sjön Möckeln. Attraktiva boendemiljöer, mötesplatser och allmänhetens

 10. Stadsutveckling och planering 4 maj 2022

  I vår sätter vi i gång att skapa fler möjligheter för rekreation i skogen mellan Majtorpsgatan och Bökhult. Genom att anlägga stigar och bygga broar över diken skapar vi förutsättningar för hälsa och mer rörelse i en vacker och rik natur. Satsningen

 11. Stadsutveckling och planering 31 mars 2022

  Naturcentrum AB har på uppdrag av Älmhults kommun analyserat var i landskapet det finns goda förutsättningar att restaurera våtmarker eller sänkta sjöar. Markägare som berörs kommer att få ett utskick i brevlådan med mer information om möjligheterna.

 12. Stadsutveckling och planering 15 mars 2022

  Den 5 april bjuder vi in föreningar och besöksnäring som har kopplingar till friluftsliv till en digital workshop. Där ska vi prata om hur vi skapar fler möjligheter för ett attraktivt friluftsliv i Älmhults kommun. Vi kommer exempelvis att diskutera

 13. Stadsutveckling och planering 17 februari 2022

  Detaljplanen för det nya bostadsområdet i Kattesjön som kommunstyrelsen beslutade att anta 18 januari är överklagad. Ärendet kommer att prövas i mark- och miljödomstolen. Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen Nyhetsarkiv

 14. Stadsutveckling och planering 16 februari 2022

  Länsstyrelsen har meddelat Älmhults kommun att de utreder om byggnaden Hvita korset ska byggnadsminnesförklaras. Utredningen kommer göras fram till 15 augusti 2022. I väntan på utredningen får inte byggnaden rivas. Informationsägare:

 15. Stadsutveckling och planering 26 januari 2022

  Miljö- och byggnämnden har beviljat rivningslov för Hvita korset. Området ska nu utvecklas till ett nytt bostadsområde med flera olika fastigheter. För att lyfta fram Julia Steen, som drev barnmorske- och utbildningsverksamhet i Hvita Korset från

 16. Stadsutveckling och planering 23 december 2021

  Vid väg 120, i västra delen av Älmhult, är rondellen och Norra Ringvägen klara och vägen har öppnats för trafik. Tillsammans bildar de en ny entré för dem som kommer till Älmhult från väster. Med hjälp av Norra Ringvägen går det enkelt att ta sig

 17. Stadsutveckling och planering 21 december 2021

  Ombyggnaden av Älmhults vattenverk är klar och entreprenaden blev godkänd vid slutbesiktning den 17 december. – Vi är otroligt glada över att vattenverket är klart. Det vi är mest nöjda med under byggperioden är att vi hela tiden lyckats leverera

Nyhetsarkivet

Om du inte hittar det du söker kan du kika i nyhetsarkivet där du kan filtrera på år och månad som nyheten publicerades i.

Älmhult kommuns nyhetsarkiv

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?