Anslagstavla

På kommunens digitala anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Kommunrevisonens sammanträdesprotokoll 2023-01-18
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunrevisionen
  Paragrafer1
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  SekreterareLinus Aldefors
  Länk till protokollKommunrevisonens sammanträdesprotokoll 2023-01-18.pdf Pdf, 146.6 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 16 timmar och 27 minuter)
 2. Kultur-och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2023-01-24
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  Länk till protokollKultur-och fritidsnämndens protokoll 2022-01-24.pdf Pdf, 1.2 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2023-01-30
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer1-20
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollKommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2023-01-30.pdf Pdf, 1.4 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 4 timmar och 0 minuter)
 4. Tekniska nämndens sammanträdesprotokoll 2023-01-23
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTekniska nämnden
  Förvaringsplats för protokolletTekniska förvaltningen, Kommunhuset, plan 2
  Länk till protokollTekniska nämndens sammanträdesprotokoll 2023-01-23.pdf Pdf, 779.1 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 5. Samråd detaljplan för "Froafälle 12:1 m.fl.", samt upphävande av del av detaljplan för "Gamla Slätthultsvägen", Älmhults tätort och kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)

  Förslaget finns tillgängligt för samråd 26 januari –19 februari 2023.

  Planområdet ligger i södra Älmhult, söder om Södra Ringvägen och mellan väg 23 och Södra stambanan. Detaljplanen upprättas med syfte att möjliggöra utbyggnad av industri, verksamheter och handel. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

  Detaljplanen med alla tillhörande planhandlingar finns tillgängliga på vår webbplats. Förslaget finns även tillgängligt i kommunhusets reception och på Älmhults bibliotek.

  Här kan du se pågående detaljplaner

  Lämna dina synpunkter på planförslaget via e-post eller brev senast den 19 februari 2023. Synpunkter ska lämnas skriftligen med namn och adress. Märk rubriken med ”samrådsyttrande KS 2018/58”.

  Frågor besvaras av

 6. Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2023-01-18
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Länk till protokollUtbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2023-01-18.pdf Pdf, 521.1 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 7. Socialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2023-01-25
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens utskott
  Paragrafer9-20
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollSocialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2023-01-25.pdf Pdf, 270.4 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 8. Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2023-01-25
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer9-18
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollSocialnämndens sammanträdesprotokoll 2023-01-25.pdf Pdf, 637.6 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 9. Utbildningsnämndens utskott sammanträdesprotokoll s 1-4 2023-01-18
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämndens utskott
  Förvaringsplats för protokolletUtbildningsförvaltningen, Kommunhuset, plan 5
  Länk till protokollProtokoll utbildningsnämndens utskott 2023-01-18 s 1-4.pdf Pdf, 119.3 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 10. Miljö- och byggnämndens sammanträdesprotokoll 2023-01-23
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för protokolletMiljö- och byggförvaltningen, Kommunhuset, plan 4
  Länk till protokollMiljö- och byggnämndens sammanträdesprotokoll 2023-01-23.pdf Pdf, 728.8 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 11. Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2023-01-18 gällande § 8 med omedelbar justering
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Paragrafer§ 8
  Förvaringsplats för protokolletUtbildningsförvaltningen, Kommunhuset, plan 5
  Länk till protokollUtbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2023-01-18, omedelbar justering av § 8.pdf Pdf, 284.9 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 12. Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2023-01-17
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer1-22
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, Kommunhuset, plan 3
  SekreterareEmma Majlöv-Modig
  Länk till protokollKommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2023-01-17.pdf Pdf, 1.6 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 13. Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2023-01-16
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Stenahuset
  Länk till protokollGemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2023-01-16.pdf Pdf, 2.7 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)

Varje medlem av Älmhults kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det sker genom ett skriftligt överklagande av beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från kommunens tillkännagivande på anslagstavlan och ska innehålla alla grunder för överklagan. Grunder som inkommer efter tre veckor beaktas ej vid förvaltningsrättens bedömning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll