Anslagstavla

På kommunens digitala anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Socialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2022-05-25
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens utskott
  Paragrafer133-138
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollSocialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2022-05-25.pdf Pdf, 322.7 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 2. Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2022-05-25 - omedelbart justerat
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer92
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollSocialnämndens sammanträdesprotokoll 2022-05-25 - omedelbart justerat.pdf Pdf, 135.3 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 3. Utbildningsnämnden sammanträder 2022-06-01
  • Tillkännagivande av sammanträde
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämnden
  Länk till handlingUtbildningsnämnden kallelse med handlingar 2022-06-01.pdf Pdf, 8 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (8 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 4. Protokoll Miljö- och byggnämnden 2022-05-23 - omedelbart justerat
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnämnden
  Förvaringsplats för protokolletMiljö- och byggförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  SekreterareHelle Kröll Rasmussen
  Länk till protokoll2022-05-23 Protokoll miljö- och byggnämnden (OJ).pdf Pdf, 374 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 5. Utbildningsnämndens utskotts protokoll 2022-05-18
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtbildningsnämndens utskott
  Förvaringsplats för protokolletUtbildningsförvaltningen, kommunhuset, plan 5
  Länk till protokollUtbildningsnämndens utskotts protokoll 2022-05-18 s 1-3.pdf Pdf, 121.8 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 6. Kommunfullmäktige sammanträder 2022-05-30
  • Tillkännagivande av sammanträde
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, kommunhuset, plan 3
  SekreterareChristoffer Mowide
  Länk till handlingKommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar 2022-05-30.pdf Pdf, 30.5 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (8 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 7. Protokoll gemensamma överförmyndarnämnden 2022-05-19
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma överförmyndarnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, kommunhuset, plan 3
  Länk till protokollSammanträdesprotokoll gemensamma överförmyndarnämnden 2022-05-19.pdf Pdf, 154.2 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 8. Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-17
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, kommunhuset, plan 3
  Länk till protokollSammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2022-05-17.pdf Pdf, 1.4 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)
 9. Samråd detaljplan Sånnaböke 1:171 mfl. (Solvikskajen)
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Anslagets publiceringsperiod (32 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

  Kommunledningsförvaltningen i Älmhults kommun har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat ett förslag till detaljplan för Sånnaböke 1:171 mfl. (Solvikskajen) i Älmhults tätort och kommun. Förslaget finns tillgängligt för samråd 19 maj – 19 juni 2022.

  Markområdet där detaljplanen föreslås ligger i nordöstra Älmhults tätort, där en sågverksfabrik tidigare legat. Förslaget omfattar fastigheterna Sånnaböke 1:171, del av Sånnaböke 1:128 och del av Älmhult 8:1.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra blandad bebyggelse med huvudsakligen bostäder och därtill hörande allmänna platser i form av lokalgator, torg och parker.

  Detaljplanen är förenlig med Översiktsplanen för Älmhults kommun, antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2016.

  Genomförandet av planen antas kunna medföra en betydande miljöpåverkan. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

  Här finns detaljplanen och planhandlingar

  Detaljplanen med alla tillhörande planhandlingar finns tillgänglig på www.almhult.se. Förslaget finns även tillgängligt i kommunens servicecenter, Stortorget 1, Älmhult.

  Pågående detaljplaner

  Lämna synpunkter

  Under samrådet kan du lämna synpunkter på planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkter ska lämnas skriftligen med namn och adress. Märk rubriken med ”samrådsyttrande KS 2020/21”.

  Senast den 19 juni 2022 vill vi ha dina synpunkter per brev eller e-post till:


  Frågor besvaras av

 10. Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2022-05-18
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer68-71
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  SekreterareAmanda Olsson
  Länk till protokollSocialnämndens sammanträdesprotokoll 2022-05-18.pdf Pdf, 359 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 11. Protokoll kommunstyrelsen 2022-05-17, §§ 90, 98 - omedelbart justerat
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer90,98
  Förvaringsplats för protokolletKanslienheten, kommunhuset, plan 3
  Länk till protokollKommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-05-17 §§ 90 och 98 - omedelbart justerat.pdf Pdf, 2.7 MB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 18 timmar och 52 minuter)
 12. Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2022-05-09
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för familjerättsliga frågor
  Paragrafer33-39
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  SekreterareChristoffer Mowide
  Länk till protokollGemensamma nämnden för familjerättsliga frågors sammanträdesprotokoll 2022-05-09.pdf Pdf, 799 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 13. Socialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2022-05-11
  • Tillkännagivande av protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens utskott
  Paragrafer103-132
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, kommunhuset, plan 4
  SekreterareChristoffer Mowide
  Länk till protokollSocialnämndens utskotts sammanträdesprotokoll 2022-05-11.pdf Pdf, 761.9 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

Varje medlem av Älmhults kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det sker genom ett skriftligt överklagande av beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från kommunens tillkännagivande på anslagstavlan och ska innehålla alla grunder för överklagan. Grunder som inkommer efter tre veckor beaktas ej vid förvaltningsrättens bedömning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 30 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll