Kvalitetsarbete

Det är viktigt att de skattepengar som kommunen förvaltar används på rätt sätt och till rätt saker. Här kan du läsa om vårt övergripande kvalitetsarbete.

Kvalitetsmätningar

För att kontrollera att verksamheterna håller den kvalitet som krävs gör kommunen regelbundet kvalitets- och resultatundersökningar på skolor och förskolor, i omsorgen, renhållningen och så vidare.

Kommunen låter även utomstående experter ta fram kvalitetsmått och göra jämförelser med andra kommuner. Kvalitetsmätningarna är till hjälp när kommunens politiker och tjänstepersoner ska besluta om förbättringar i verksamheten. Läs mer om detta genom att välja en kvalitetsundersökning i menyn till vänster.

Synpunkter

Har du synpunkter på hur kommunen sköter sitt uppdrag? Hör av dig till kommunen och berätta vad du tycker, eller föreslå hur vi kan bli bättre. Du är välkommen att framföra dina synpunkter till oss personligen, via telefon, brev, eller genom att använda vår e-tjänst här på webbplatsen.

Lämna synpunkt eller förslag till Älmhults kommun Länk till annan webbplats.

Älmhults kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför årligen en kvalitetsundersökning om kommunens kvalitet. Undersökningen görs genom nedslag i enstaka frågor i många av kommunens verksamheter och har fått namnet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

Cirka 260 kommuner mäts i tre mätområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Syftet med mätningen

Målet är att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv. Vi får också veta hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen.

Hur redovisas resultatet?

Resultatet redovisas i Kolada, en statistikdatabas skapad av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA. under respektive område. I Kolada kan man se diverse statistik kopplad till Sveriges kommuner, bland annat KKiK.

Efter varje fråga eller påstående finns en färgad ruta, där siffran anger Älmhults resultat och färgen anger om vi är bland de 25 procent bästa kommunerna i landet (grön), bland de 50 procent i mitten (gul), eller bland de 25 procent sämsta kommunerna i landet (röd).

Resultatet redovisas också i en rapport som sammanställs av SKR eller i Kolada, Kommun- och regionsdatabasen där det också går att jämföra med tidigare år och med andra kommuner.

Kvalitetsråd socialförvaltningen

Vi behöver din hjälp för att vi, som arbetar inom socialtjänsten, ska bli bättre. Därför bjuder vi in dig som har haft eller har kontakt med socialtjänsten till att vara med i ett gemensamt kvalitetsråd.

Varför ska vi ha ett kvalitetsråd?

Genom att ta till vara på dina kunskaper, erfarenheter och synpunkter kan vi arbeta bättre med att stötta och hjälpa. Kvalitetsrådet ska ha fokus på delaktighet och kvalitetshöjande aktiviteter. Kvalitetsrådets kunskaper kan användas i socialtjänstens utvecklingsarbete.

Vad ska kvalitetsrådet prata om?

Vi berättar om verksamheten och du är delaktig i arbetet framåt. Det är en gemensam dialog.

Låter det intressant? Vill du vara med?

Anmäl dig senast den 15 april 2023.
Vi startar kvalitetsrådet 15 maj, klockan 18.00 i Linnésalen på kommunhuset.

Övriga redovisningar och jämförelser

I den officiella statistiken finns en mängd statistik om kommunernas ekonomi och verksamheter. På den här sidan har vi samlat länkar till officiell statistik kring kommunens verksamhet, men även till andra jämförelser, till exempel tidningen Fokus kommunrankning.

Tidningen Fokus

Tidningen Fokus gör årligen en undersökning av statistik från Sveriges kommuner för att svara på frågan "Var är det bäst att bo?"
Fokus - kommunranking Länk till annan webbplats.

Kulturrådet

Kulturrådet har statistik om bland annat folkbibliotek och skolbibliotek.
Kulturrådet Länk till annan webbplats.

Skolverket

Skolverket statistik på olika aspekter av utbildning.
Skolverket Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen publicerar statistik inom områdena folkhälsa, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och socialtjänst.
Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Statistiska centralbyrån (SCB)

Statistiska centralbyrån (SCB) har officiell statistik inom en mängd områden.
Statistiska centralbyrån (SCB) Länk till annan webbplats.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar statistik på områden som berör kommuner och regioner. På webbplatsen finns även länkar till olika jämförelser, indikatorer och nyckeltal.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

I Kommun- och regionsdatabasen (Kolada)

I Kommun- och regionsdatabasen (Kolada) finns över 2000 nyckeltal med underlag för att analysera och jämföra kommunernas och regionernas verksamheter från år till år.
Kommun- och regionsdatabasen Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 28 mar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?