Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom bland annat vård och omsorg, omsorg funktionsvariation, individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och de sammanträder en gång i månaden. Nämnden har ett arbetsutskott som sammanträder två gånger i månaden. Arbetsutskottet bereder ärenden inför socialnämndens sammanträden och tar också beslut i individärenden.

Sammanträdesdagar

 • 11 januari 2023
 • 25 januari 2023
 • 22 februari 2023
 • 22 mars 2023
 • 19 april 2023
 • 24 maj 2023
 • 21 juni 2023
 • 12 juli 2023 *
 • 23 augusti 2023
 • 20 september 2023
 • 25 oktober 2023
 • 22 november 2023
 • 20 december 2023

Protokoll

Socialnämndens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll för 2023

Protokoll från tidigare år

2022

2021

2020

2019

Sammanträdesdagar utskott

 • 11 januari 2023
 • 25 januari 2023
 • 8 februari 2023
 • 8 mars 2023
 • 13 april 2023
 • 10 maj 2023
 • 7 juni 2023
 • 12 juli 2023 *
 • 9 augusti 2023
 • 6 september 2023
 • 11 oktober 2023
 • 8 november 2023
 • 6 december 2023

Protokoll utskott

Socialnämndens utskotts protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

* Protokoll från socialnämndens utskott för familjerätt läggs av sekretesskäl inte ut i sin helhet på hemsidan. Kontakta kommunen om du önskar ta del av fullständiga protokoll.

Protokoll för 2023

Protokoll från tidigare år

2022

2021

2020

2019

Sammanträdesdagar presidium

Plan ännu ej fastställd för 2023.

Personuppgiftshantering

Respektive nämnd inom kommunen ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation. Det innebär att nämnderna har ett personuppgiftsansvar för respektive förvaltning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?