Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens mät- och kartverksamhet, bygglovshantering samt myndighetsutövning inom en rad områden, bland annat bygglovsprövning, miljötillsyn, livsmedelstillsyn och hälsoskydd.

Viktiga lagar är Miljöbalken, Plan- och bygglagen samt Livsmedelslagen med tillhörande förordningar och andra följdförfattningar.

Sammanträdesdagar

 • 21 februari 2022
 • 21 mars 2022
 • 19 april 2022
 • 23 maj 2022
 • 20 juni 2022
 • 22 augusti 2022
 • 19 september 2022
 • 24 oktober 2022
 • 21 november 2022
 • 12 december 2022
 • 23 januari 2023

Sammanträdesdagar för presidium

 • 10 januari 2022
 • 24 januari 2022
 • 7 februari 2022
 • 7 mars 2022
 • 4 april 2022
 • 9 maj 2022
 • 7 juni 2022
 • 8 augusti 2022
 • 5 september 2022
 • 10 oktober 2022
 • 5 november 2022
 • 5 december 2022
 • 9 januari 2023

Protokoll

Miljö- och byggnämndens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

Personuppgiftshantering

Respektive nämnd inom kommunen ansvarar för att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt i sin organisation. Det innebär att nämnderna har ett personuppgiftsansvar för respektive förvaltning.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 15 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?