Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt svara för övergripande ledning och samordning av kommunen.

Kommunstyrelsen har även den ledande rollen i beredningsprocessen för ärenden som ska gå vidare till fullmäktige för beslut och har det yttersta ansvaret för att det finns ett beslutsförslag i varje ärende som tas upp i fullmäktige.

Kommunstyrelsen är också ansvarig verksamhetsnämnd för kommunledningsförvaltningen.

Sammanträdesdagar kommunstyrelsen

 • 18 januari 2022
 • 15 februari 2022
 • 15 mars 2022
 • 5 april 2022
 • 17 maj 2022
 • 14 juni 2022
 • 16 augusti 2022
 • 13 september 2022
 • 18 oktober 2022
 • 25 oktober 2022
 • 7 november 2022
 • 29 november 2022

Protokoll kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Handlingar kommunstyrelsen

Här hittar du kommunstyrelsens kallelser och bilagor sorterade efter sammanträdesdatum.

Handlingar från tidigare år

2021

2020

2019

2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanträdesdagar kommunstyrelsens arbetsutskott

 • 1 februari 2022
 • 1 mars 2022
 • 22 mars 2022
 • 3 maj 2022
 • 31 maj 2022
 • 21 juni 2022
 • 30 augusti 2022
 • 27 september 2022
 • 11 oktober 2022
 • 15 november 2022
 • 13 december 2022

Protokoll arbetsutskottet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens personalutskott.

Sammanträdesdagar kommunstyrelsens personalutskott

 • 31 januari 2022
 • 28 februari 2022
 • 28 mars 2022
 • 25 april 2022
 • 23 maj 2022
 • 20 juni 2022
 • 26 september 2022
 • 31 oktober 2022
 • 5 december 2022

Protokoll personalutskottet

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

2018

2017

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?