Kommunrevisionen

Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden enligt god revisionssed.

De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas internkontroll är tillräcklig. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Kommunfullmäktige har utsett följande revisorer att granska Älmhults kommuns verksamhet för mandatperioden 2019-2022.

Revisorer

Här kan du se vilka personer som har uppdrag i kommunrevisionen Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdagar

 • 18 januari 2022 kl 09.00
 • 15 februari 2022 kl 09.00
 • 15 mars 2022 kl 09.00
 • 12 april 2022 kl 09.00
 • 16 maj 2022 kl 09.00
 • 14 juni 2022 kl 09.00
 • 16 augusti 2022 kl 09.00
 • 13 september 2022 kl 09.00
 • 18 oktober 2022 kl 09.00
 • 15 november 2022 kl 09.00
 • 1 december 2022 kl 09.00

Protokoll Kommunrevisionen

Kommunrevisionens protokoll är uppdelade årsvis. Klicka på respektive år för länkar till det årets protokoll.

Protokoll för 2022

Protokoll från tidigare år

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Granskningsrapporter

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 15 aug kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?