Kommunala bolag

Älmhults kommun har verksamhet i sex olika kommunala bolag. Kommunen äger merparten av sina hel- och delägda bolag indirekt genom moderbolaget Elmen AB. Bolaget SSAM AB ägs dock direkt av kommunen. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser som speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Skiss över Älmhults kommuns bolagsstruktur

Elmen AB

Elmen AB är kommunens moderbolag och det äger de övriga hel- och delägda kommunala bolagen.

Elmen AB är länken mellan Älmhults kommun och de olika verksamhetsbolagen och ska arbeta med att styra, samordna och effektivisera hela bolagsstrukturen. Bolaget kan också arbeta med finansieringsfrågor och övergripande kompetensförsörjning för övriga kommunala bolag.

Kontakt Elmen AB

0476-550 00

Postadress

Elmen AB
Box 500
343 23 Älmhult

Älmhultsbostäder AB

Älmhultsbostäder är ett helägt bostadsföretag med lägenheter runt om i kommunen.

Älmhultsbostäder står för en stor del av bostadsförsörjningen i Älmhults kommun och tillhandahåller även lokaler för handel- och servicenäringar som vill etablera sig i kommunen. Älmhultsbostäder ska bidra till kommunens övergripande mål genom att bygga attraktiva hyresrätter och skapa en god boendemiljö.

Kontakt Älmhultsbostäder AB

Postadress

Älmhultsbostäder AB
Köpmangatan 27
343 30 Älmhult

Älmhults Näringsfastigheter AB

Älmhults Näringsfastigheter, ÄNAB, är ett helägt fastighetsbolag som köper, äger, bebygger, hyr ut, förvaltar och säljer fastigheter som är avsedda för näringsverksamhet. Älmhults Näringsfastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Älmhultsbostäder AB.

Älmhults Näringsfastigheter arbetar för att främja näringslivsutvecklingen i Älmhults kommun genom i första hand lokal- och fastighetsförsörjning.

Kontakt Älmhults Näringsfastigheter AB

0476-554 20

Postadress

Älmhults Näringsfastigheter AB
Köpmangatan 27
343 30 Älmhult

Älmhults Terminal AB

Älmhults Terminal AB, ÄTAB, är en kombiterminal i Älmhult där bland annat omlastning av containrar sker mellan järnvägsvagnar och lastbilstransporter/lager.

ÄTAB är idag den fjärde största inlandsterminalen sett till antal containerlyft om året. ÄTAB samägs av Elmen AB (51 procent) och IKEA AB (49 procent).

Kontakt Älmhults kommun

Paul Robertsson, planeringschef, 0476-551 41

Kontakt Älmhults Terminal AB

0476-550 00

Postadress

Älmhults Terminal AB
Box 500
343 23 Älmhult

ElmNet AB

ElmNet AB är ett helägt bolag som har som uppdrag att i egen regi och/eller i samverkan med så kallade byanätsföreningar bygga ut fibernätet i Älmhults kommun. ElmNet AB arbetar för att erbjuda företag och privatpersoner i kommunen möjlighet att ansluta sig till snabb och stabil bredbandsuppkoppling.

Kontakt ElmNet

Postadress

ElmNet AB
Box 500
343 23 Älmhult

Södra Smålands Avfall och Miljö AB

Älmhults kommun äger 12 procent av bolaget Södra Smålands avfall och miljö AB (SSAM) som har hand om bland annat sophämtningen i Älmhults, Lessebo, Markaryds, Tingsryds och Växjö kommuner.

Här kan du se vilka förtroendevalda från Älmhults kommun som har uppdrag i SSAM Länk till annan webbplats.

Mer information om bolaget finns på SSAM:s hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?