Min bostad

 • Dricksvatten

  Bor du i en tätort, då är det förmodligen vår VA-avdelning som levererar vattnet till dig. Bor du på landsbygden har du en enskild brunn och enskilt avlopp.

 • Avlopp och dagvatten

  Bor du i en tätort är din fastighet vanligtvis ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet, utanför tätorten är det oftast en så kallad enskild avloppsanläggning.

 • Energi & uppvärmning

  Ska du installera värmepump, skaffa solceller, vindkraft eller installera laddare för en elbil? När behöver du tillstånd eller söka bygglov?

 • Bredband & fiber

  I Älmhults kommun erbjuds bredband via fiber till både tätort och landsbygd, dessutom finns gratis Wi-Fi i delar av centrum.

 • Boendemiljö

  Här kan du läsa om radon, vad som gäller för tomgångskörning och vad du kan göra om du störs av buller från grannar.

 • Djur

  Här hittar du information om att ha djur och när det krävs tillstånd.

 • Fastighetsregister

  I registret kan man bland annat se vem som är ägare, hur stor fastigheten är och om det finns någon rättighet, så kallat servitut, som belastar fastigheten.