Nyheter

Läs alla nyheter som finns publicerade på almhult.se. Filtrera utifrån kategori om så önskas.

 1. Kommun och politik 23 mars 2023

  Inför varje sommar finns det flera spännande tjänster att söka för dig mellan 16-17 år. Du måste ha fyllt 16 år innan du ska börja jobba. Jobben ger bra erfarenheter för dig som är ung på arbetsmarknaden. Erfarenheter från ett feriearbete kan också

 2. Kommun och politik 14 mars 2023

  Älmhults kommuns preliminära bokslut för år 2022 visar på ett positivt resultat på 36 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del på ökade skatteintäkter och statsbidrag men också på ett målmedvetet arbete i nämnderna för en budget i balans. De

 3. Kommun och politik 3 mars 2023

  Älmhults kommuns första kulturpolicy är nu antagen. Kulturpolicyn ska vara ett stöd i den gemensamma utvecklingen av kulturlivet och fungera som en plattform för samverkan och inspiration. Vår kulturpolicy kommer inte bara genomsyra kultur- och

 4. Kommun och politik 24 februari 2023

  Den 24 februari är det ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. För att uppmärksamma årsdagen och visa solidaritet med det ukrainska folket flaggar Älmhults kommun med Ukrainas flagga utanför kommunhuset. Under fredagen vajar den

 5. Kommun och politik 13 februari 2023

  Tio deltagare som är inskrivna i kommunens verksamhet Arbete och försörjning har nu erbjudits nya introduktionsanställningar. Kommunen hoppas att satsningen bland annat ska öka intresset för yrken inom vård- och omsorg och att andelen

 6. Kommun och politik 1 februari 2023

  Henrik Jönsson blir kommunens nya upphandlingschef. Henrik blir en del av ekonomi- och upphandlingsavdelningen och blir chef för upphandlingsenheten. Henrik Jönsson som idag är upphandlare i Eslövs kommun blir kommunens nya upphandlingschef. Henrik

 7. Kommun och politik 1 februari 2023

  Anna Shevchenko, en av deltagarna, tillsammans med Manar Albaghajati, koordinator för projektet. Projektet, som heter Kronoberg Cares, ger ukrainska deltagare stöd att lära sig svenska och komma närmare arbete eller utbildning. Projektet pågår fram

 8. Kommun och politik 19 januari 2023

  Från vänster: Jakob Willborg (M), Eva Ballovarre (S), Gusten Mårtensson (C). Från första januari har Älmhults kommun nya kommunalråd för mandatperioden 2023-2026. Lär känna Eva, Gusten och Jakob. Ett kommunalråd är en politiker som jobbar hel- eller

 9. Kommun och politik 29 december 2022

  Snart är det nyår och många vill veta vad som gäller för fyrverkerier och smällare. Regler för fyrverkerier regleras både i nationella lagar och i lokala bestämmelser för Älmhults kommun. Viktigast att tänka på är att ingen under 18 år får använda

 10. Kommun och politik 13 december 2022

  Under december och januari kommer vi att genomföra en undersökning om vår webbplats. Undersökningen görs i samarbete med Web service awards som har lång erfarenhet av denna typen av undersökningar. Syftet med undersökningen är att få en bättre

 11. Kommun och politik 12 december 2022

  Den 12 december 2022 beslutade kommunfullmäktige om kommunstyrelse och politiska nämnder för 2023-2026. Kommunstyrelsen och de politiska nämnderna börjar sina uppdrag den 1 januari 2023 och kommer att leda kommunen under de närmaste fyra åren. Under

 12. Kommun och politik 5 december 2022

  Diskussioner och förhandlingar har pågått en tid. Nu är det officiellt vilka partier som har för avsikt att styra i Älmhult de kommande fyra åren. Det blir Socialdemokraterna och Centerpartiet som kommer att gå fram för ett politiskt styre i Älmhults

 13. Kommun och politik 9 november 2022

  I årets trygghetsmätning får kommunen som helhet 1,78 i problemindexvärde. Det är en försämring mot förra året då vi låg på 1,41. Av de 58 kommuner i södra Sverige som deltagit i mätningen placerar sig Älmhults kommun ungefär i mitten. Enkäten har

 14. Kommun och politik 2 november 2022

  Under måndagens kommunfullmäktigemöte beslutades att förlänga kommunstyrelsens mandatperiod. Måndagens möte var det första mötet med den nya mandatfördelningen och invalda ledamöter efter valet 11 september 2022. Ett nytt presidium för

 15. Kommun och politik 11 oktober 2022

  Kommunstyrelsens arbetsutskott klubbade under tisdagen igenom Nya alliansens förslag till budget för år 2023 och flerårsplan för 2024 – 2025. Nya budgetsatsningar föreslås på kärnverksamheterna skola, vård och omsorg för att möta ett ökat behov och

 16. Kommun och politik 6 oktober 2022

  Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt. Med stigande elpriser och ett ansträngt läge på energimarknaden i Europa är det en god idé att se över sin energianvändning. Det finns mycket vi kan göra för att sänka

 17. Kommun och politik 29 september 2022

  Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt. I arbetet med Älmhults kommuns nya webbplats var tillgänglighet ett av ledorden. Resultatet i Funkas årliga inkluderingsbarometer är ett bra kvitto på det arbetet där vi är

 18. Kommun och politik 28 september 2022

  Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt. Under måndagen tog ett 50-tal personer tillfället i akt att besöka kommunen för att lyssna till information om rekrytering och om vilka krav som ställs för att få jobb.

 19. Kommun och politik 26 september 2022

  Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt. Idag går vi in i årets krisberedskapsvecka – en nationell informationskampanj som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Använd veckan som en årlig

 20. Kommun och politik 15 september 2022

  Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt. 10 676 personer, 79,9 procent, i Älmhults kommun röstade i valet till kommunfullmäktige. Här kan du läsa resultatet. Socialdemokraterna blir det största partiet i kommunvalet,

Nyhetsarkivet

Om du inte hittar det du söker kan du kika i nyhetsarkivet där du kan filtrera på år och månad som nyheten publicerades i.

Älmhult kommuns nyhetsarkiv

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 28 mar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?