Nyheter

Läs alla nyheter som finns publicerade på almhult.se. Filtrera utifrån kategori om så önskas.

 1. Bygga, bo och miljö 12 januari 2023

  Arbetet med att riva Hvita korset byggnaden har pågått i några veckor. Nu börjar arbetet att synas även på utsidan. Första delen i rivningsarbetet har mest handlat om saneringsarbete på insidan, men nu börjar man även att riva ytterväggar. Man börjar

 2. Bygga, bo och miljö 21 december 2022

  Från den 1 februari blir det nya parkeringsregler på vissa gator. Max 6 timmar med p-skiva. Det gäller delar av gator kring centrum och riktning öster ut samt Storgatan, Oxtorgsgatan, Trädgårdsgatan, Knutsgatan och Göingegatan. Det innebär att du kan

 3. Bygga, bo och miljö 2 december 2022

  Hallaryd får ny gångbro över Lillån, i anslutning till fotbollsplanen. Den nya träbron kommer att bli hela 16 meter lång. Det är gymnasie- och vuxelever på Bygg- och anläggningsprogrammet på Haganässkolan som just nu håller på att göra klart det

 4. Bygga, bo och miljö 24 oktober 2022

  Ett arbete pågår kring hur laddinfrastrukturen i Älmhults kommun ska utvecklas, men redan nu finns beslut på betallösning och fler laddstolpar i Älmhults centrum. En upphandling om betallösning till laddstolpar är klar och ett avtal med E.ON är

 5. Bygga, bo och miljö 24 oktober 2022

  Lars Lund, fastighetschef på Älmhults kommun, berättar om bygget. Älmhult har stora barnkullar som inom några år kommer att gå i högstadiet. Prognosen visar på en ökning med nästan en klass per år vilket innebär att kring år 2030 kommer Linnéskolan

 6. Bygga, bo och miljö 26 september 2022

  I våras gjorde kommunen ett utskick till markägare med information om våtmarksmöjligheter. Många hörde av sig och visade intresse. Intresset för våtmarksmöjligheterna har varit väldigt stort. Kommunen kommer som ett nästa steg att kontakta ett antal

 7. Bygga, bo och miljö 9 september 2022

  Det finns gott om mat för vildsvinen i naturen men även i våra trädgårdar. Vildsvin som kommer in i samhällen letar efter mat och om de hittar mat kommer de tillbaka. Vildsvin är allätare men i samhällen söker de efter fallfrukt, bok- och ekollon,

 8. Bygga, bo och miljö 31 augusti 2022

  Med glädje, musik, tal, cykling, ballonger och fika invigdes gång- och cykelvägen som binder samman Delary med Ryfors skola. Gusten Mårtensson (C) kommunstyrelsens ordförande och barnen på Ryfors skola stod för själva invigningen. – Det har varit ett

 9. Bygga, bo och miljö 21 juni 2022

  Är du nyfiken på ängarna i Älmhult? Nu är informationsskyltarna på plats vid några av dem och ytterliga skyltar sätts upp under sommaren. ​​​​​​ – Fem ytor är bestämda att bli permanenta ängar. Skyltar med mer specifik information om platsen, vilka

 10. Bygga, bo och miljö 16 juni 2022

  Lupiner grävs upp för att ängsblommor ska kunna breda ut sig. (Bild Älmhults kommun) Nu syns feriearbetare ute i våra rabatter, parker och skogsområden. Bland annat arbetar de med att ta bort lupiner, som är en invasiv art. – Den vackra lupinen

 11. Bygga, bo och miljö 9 juni 2022

  Lupiner räknas som en invasiv art då den är ett hot mot biologisk mångfald. Den konkurrerar ut växter i de miljöer som den trivs i, som till exempel vägkanter och järnvägsbankar. (Bild Älmhults kommun) Under sommaren kommer kommunen i samarbete med

 12. Bygga, bo och miljö 3 juni 2022

  Från att Älmhults kommun legat på plats 217 går vi till en fin 18:e plats 2022. Årets avfallskommun utses av bransch­organisationen Avfall Sverige och hämtas från statistik under 2021. 16 olika nyckeltal inom fyra områden vägs samman till ett index;

 13. Bygga, bo och miljö 4 maj 2022

  Kom och lyssna till kommunalrådet Gusten Mårtensson (C) som inviger vattenverket. Efter det kan du se hur vi arbetar med bland annat läcksökningsutrustning, vattensläp och se hur de gamla rören i marken ser ut. Du kan vara med på en unik rundvandring

 14. Bygga, bo och miljö 28 april 2022

  Funderar du på att bygga eller renovera i sommar? Då är det hög tid att kolla upp om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan. Inför sommaren och semestertider är det många som vill bygga och renovera och vi får in fler ansökningar än vanligt.

 15. Bygga, bo och miljö 27 april 2022

  Efter några års byggtid är vattenverket i Älmhult färdigbyggt. Nu bjuder vi in till en unik visning av det nya verket lördagen den 7 maj. Tid: Lördagen den 7 maj kl. 13.00–16.00 Plats: Elmevägen 14, Älmhult Program Invigning och tal av kommunalrådet

 16. Bygga, bo och miljö 21 mars 2022

  Genom detta projekt kan fler barn få möjligheten att uppleva naturens mångfald, känna samband med naturen och fascineras. Årets uppdrag inom projektet miljöspanarna är Spana på mångfalden. Målet med projektet är att öka förståelsen hur vi är beroende

 17. Bygga, bo och miljö 18 mars 2022

  Två platser har gjorts i ordning vid Ormakullagården för att ta emot backstugan och finkan. (Bild: Älmhults kommun) De två små stugorna Finkan och Backstugan, som idag finns i Haganäsparken, har på senare tid varit utsatta för skadegörelse. Nu

 18. Bygga, bo och miljö 7 mars 2022

  Under 2022 anordnas en serie digitala föreläsningar för att inspirera och sprida kunskap kring hållbara val i vardagen. Första föreläsningen är den 17 mars om att förstå och hur du kan sänk dina elkostnader. Under våren kan du lära sig mer om hur du

 19. Bygga, bo och miljö 3 mars 2022

  Älmhults kommun har under en längre tid följt utvecklingen i Ukraina och har under veckan börjat planera för att möta de behov som händelseutvecklingen medför. Ett led i arbetet är att stödja de ideella initiativ till humanitär hjälp som startats för

 20. Bygga, bo och miljö 28 februari 2022

  Rysslands invasion av Ukraina drabbar människor som bor och lever där. Det skapar även oro utanför Ukrainas gränser. Älmhults kommuns inriktning är att omvärldsbevaka, följa händelseutvecklingen och samverka med andra aktörer. Informationen ligger

Nyhetsarkivet

Om du inte hittar det du söker kan du kika i nyhetsarkivet där du kan filtrera på år och månad som nyheten publicerades i.

Älmhult kommuns nyhetsarkiv

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?