Bostadsnära natur

Med den bostadsnära naturen menar vi de mindre grönområdena eller skogsdungarna i direkt anslutning till våra bostäder. Det kan också vara gröna stråk mellan bebyggda områden.

Den bostadsnära naturen är just på grund av sin närhet särskilt viktig. Det är där de flesta skogsbesöken görs. Där finns ibland också höga naturvärden och värdefulla kulturmiljöer.

Med de naturgivna förutsättningarna samt rätt avvägningar gällande naturvärden och sociala värden kan vi skapa en rekreationsmiljö som är anpassad efter människors behov, men där vi också värnar andra värden.

MarkinventeringsplanenPDF (pdf, 790.6 kB) daterad 2007-06-13, är en samling förslag som grundar sig på intervjuer med föreningar, allmänhet, kommunala tjänstemän och Skogssällskapet.

Länkar till:

  • Fördjupad översiktsplan (Grönstrukturplan)
  • Hälsans stiglänk till annan webbplats
  • Lekplatser
  • Parker
  • Motionsspår


 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.