Bidrag och stöd

Bidrag och stöd

Här kan du få information om de stöd som finns tillgängliga i dagsläget. Stöd och bidrag ges oftast till förändringar för uppvärmning av ditt hus, byte av fönster, installering av solvärme, isolering och reparationer i din bostad. Stöd och bidrag är antingen nationella, kommunala eller regleras via skattsedeln.

Småhus

Sverige har satt upp mål för att minska användningen av energi i bostäder. För att bidra till en snabbare energieffektivisering ger staten stöd för vissa åtgärder som syftar till att minska energianvändningen.

De stöd som privatpersoner idag kan söka för energieffektiviserande åtgärder är rotavdrag, stöd för solceller samt supermiljöbilspremien.

Företag

Sverige har satt upp mål för att minska energianvändningen i sektorn bostäder och lokaler. För att skynda på energieffektiviseringen ger staten stöd för vissa åtgärder som ligger i linje med detta.

De stöd som företag kan söka för energieffektiviserande åtgärder är stöd för energikartläggning, stöd för studier inför energieffektiva investeringar, klimatklivet och investeringsstöd för solceller.


 

 

 

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.