Renhållningsordning

Renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen för Älmhults kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14, § 150.
Avfallsplanen är en revidering och delvis omarbetning av tidigare avfallsplan med anpassning till nya bestämmelser och lokala förhållanden som gäller för avfallshanteringen idag.
 
Avfallsplanen bygger på EU:s avfallshierarki, den så kallade avfallstrappan, med åtta strategiska målområden.
 

AVFALLSPLANPDF (pdf, 2.3 MB)

 bilagor 
 1Uppföljning av Avfallsplan 2000Word (word, 78.5 kB)
 2NulägesbeskrivningWord (word, 2.3 MB)
 3Avfallsanläggningar inom Älmhults kommun Word (word, 55 kB)
 4Nedlagda avfallsupplagWord (word, 297.5 kB)
 5Mål och lagstiftning inom avfallsområdetWord (word, 195 kB)
 6Lokala miljömålWord (word, 62.5 kB)
 7Framtida avfallshantering i Älmhults kommunWord (word, 102.5 kB)
 8Miljöbedömning av avfallsplanenWord (word, 242 kB)
 9BegreppsförklaringarWord (word, 37.5 kB)
 10SamrådsredogörelseWord (word, 43.5 kB)
 11Utredning om organiskt avfallWord (word, 204 kB)
Serviceinformation
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.